Danh sách Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

ĐĂNG KÝ HỌC TỐT TUẦN 07

Chúc các lớp đạt tuần, ngày học tốt.

 

Bài kiểm tra 45 phút các môn, qua các năm

Bài kiểm tra 45 phút các môn, qua các năm

 

Phân công giáo viên coi kiểm tra tập trung tuần 7

Phân công giáo viên coi kiểm tra tập trung tuần 7

 

Kiểm tra tập trung tuần 7

Ngày tập trung kiểm tra: thứ 7, ngày 21/10/2017

 

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 06

Chúc mừng các lớp có thứ hạng cao trong thi đua tuần 06.

 

Kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh khối 12 THPT, năm học 2017 - 2018

Kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh khối 12 THPT, năm học 2017 - 2018

 

ĐĂNG KÝ HỌC TỐT TUẦN 06

Chúc các lớp đạt tuần, ngày học tốt.

 

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 05

Chúc mừng các lớp có thứ hạng cao trong thi đua tuần 05.

 

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 12

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 12

 

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 11

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 11

 

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 10

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 10

 

Kế hoạch tuần kiểm tra 15 phút và 45 phút, học kỳ I, năm học 2017 - 2018

Kế hoạch tuần kiểm tra 15 phút và 45 phút, học kỳ I, năm học 2017 - 2018

 

ĐĂNG KÝ HỌC TỐT TUẦN 05

Chúc các lớp đạt tuần, ngày học tốt.

 

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 04

Chúc mừng các lớp có thứ hạng cao trong thi đua tuần 04.

 

Danh sách học sinh dự thi HS giỏi vòng tỉnh lớp 12 THPT, năm học 2017 - 2018

Danh sách học sinh dự thi HS giỏi vòng tỉnh lớp 12 THPT, năm học 2017 - 2018

 
Trang web của nhà trường tạm dừng hoạt động để nâng cấp......

Thống kê kết quả học tập của các trường THPT trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Đăng lúc: Thứ tư - 23/08/2017 21:19 - Người đăng bài viết: thayvinh
Thống kê kết quả học tập của các trường THPT trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Thống kê kết quả học tập của các trường THPT trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Thống kê kết quả học tập của các trường THPT trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm học 2016 - 2017
Thứ tự của các trường THPT được xếp theo kết quả học lực trong năm học 2016 - 2017

TT Đơn vị Hạnh kiểm
T.số Tốt Khá TB Yếu
SL % SL % SL % SL %
1 THPT Chuyên PNH        882        866   98.19        16     1.81        -         -      -         -
2 THPT Thới Bình        882        866   98.19        16     1.81        -         -      -         -
3 THPT Cái Nước     1,147     1,081   94.25        60     5.23       1   0.09     5   0.44
4 PT Hermann Gmeiner        287        249   86.76        35   12.20       3   1.05      -         -
5 THPT Đầm Dơi     1,771     1,549   87.46      209   11.80     13   0.73      -         -
6 THPT Nguyễn Mai        730        552   75.62      151   20.68     21   2.88     6   0.82
7 THPT Trần Văn Thời     1,114        794   71.27      296   26.57     22   1.97     2   0.18
8 THPT Võ Thị Hồng        756        656   86.77        97   12.83       3   0.40      -         -
9 THPT Hồ Thị Kỷ     1,611     1,363   84.61      228   14.15     20   1.24      -         -
10 THPT Ngọc Hiển        312        280   89.74        32   10.26        -         -      -         -
11 THPT Phan Ngọc Hiển     1,304     1,123   86.12      152   11.66     19   1.46   10   0.77
12 THPT Lý Văn Lâm        748        595   79.55      138   18.45     15   2.01      -         -
13 THPT Khánh Hưng        243        196   80.66        42   17.28       5   2.06      -         -
14 THPT Huỳnh Phi Hùng        538        334   62.08      180   33.46     18   3.35     6   1.12
15 THPT Nguyễn T M Khai        773        630   81.50      133   17.21     10   1.29      -         -
16 THPT Sông Đốc        727        553   76.07      136   18.71     26   3.58   12   1.65
17 THPT Tắc Vân     1,073        703   65.52      339   31.59     30   2.80     1   0.09
18 THPT Khánh Lâm        733        539   73.53      162   22.10     30   4.09     2   0.27
19 THPT Thái Thanh Hòa     1,119        967   86.42      130   11.62     22   1.97      -         -
20 THPT Viên An        281        241   85.77        39   13.88       1   0.36      -         -
21 THPT Quách Văn Phẩm        362        291   80.39        66   18.23       5   1.38      -         -
22 THPT Phú Tân        621        487   78.42      122   19.65       8   1.29     4   0.64
23 THPT Tân Bằng        191        125   65.45        46   24.08     18   9.42     2   1.05
24 THPT Cà Mau     2,998     2,655   88.56      335   11.17       8   0.27      -         -
25 THPT U Minh        595        374   62.86      181   30.42     39   6.55     1   0.17
26 THPT Phú Hưng     1,111        846   76.15      230   20.70     32   2.88     3   0.27
27 THPT Nguyễn Việt Khái     1,069        654   61.18      354   33.12     61   5.71      -         -
28 THPT Nguyễn V Nguyễn        855        659   77.08      182   21.29     14   1.64      -         -
29 THPT Tân Đức        223        150   67.26        54   24.22     12   5.38     7   3.14
30 PT Dân tộc Nội trú        281        247   87.90        32   11.39       2   0.71      -         -
31 THPT Khánh An        391        243   62.15      102   26.09     28   7.16   18   4.60
32 THPT Vàm Đình        118          81   68.64        22   18.64     11   9.32     4   3.39
Tổng cộng   25,846   20,949   81.05   4,317   16.70   497   1.92   83   0.32 

TT Đơn vị Học lực
T.số Giỏi Khá TB Trên TB Yếu Kém
SL % SL % SL % SL % SL % SL %
1 THPT Chuyên PNH        882      302   34.24        542   61.45        37     4.20       881   99.89          1     0.11      - 0.00
2 THPT Thới Bình        882      302   34.24        542   61.45        37     4.20       881   99.89          1     0.11      - 0.00
3 THPT Cái Nước     1,147      210   18.31        613   53.44      298   25.98    1,121   97.73        26     2.27      - 0.00
4 PT Hermann Gmeiner        287        64   22.30        145   50.52        69   24.04       278   96.86          9     3.14      - 0.00
5 THPT Đầm Dơi     1,771      172     9.71        872   49.24      661   37.32    1,705   96.27        66     3.73      - 0.00
6 THPT Nguyễn Mai        730      103   14.11        288   39.45      307   42.05       698   95.62        31     4.25     1 0.14
7 THPT Trần Văn Thời     1,114      165   14.81        471   42.28      417   37.43    1,053   94.52        60     5.39     1 0.09
8 THPT Võ Thị Hồng        756        82   10.85        356   47.09      276   36.51       714   94.44        40     5.29     2 0.26
9 THPT Hồ Thị Kỷ     1,611      195   12.10        836   51.89      484   30.04    1,515   94.04        94     5.83     2 0.12
10 THPT Ngọc Hiển        312        24     7.69        143   45.83      126   40.38       293   93.91        19     6.09      - 0.00
11 THPT Phan Ngọc Hiển     1,304      174   13.34        546   41.87      495   37.96    1,215   93.17        81     6.21     8 0.61
12 THPT Lý Văn Lâm        748        42     5.61        256   34.22      396   52.94       694   92.78        54     7.22      - 0.00
13 THPT Khánh Hưng        243        32   13.17        109   44.86        84   34.57       225   92.59        17     7.00     1 0.41
14 THPT Huỳnh Phi Hùng        538        27     5.02        266   49.44      203   37.73       496   92.19        41     7.62     1 0.19
15 THPT Nguyễn T M Khai        773        18     2.33        329   42.56      354   45.80       701   90.69        67     8.67     5 0.65
16 THPT Sông Đốc        727        45     6.19        315   43.33      299   41.13       659   90.65        68     9.35      - 0.00
17 THPT Tắc Vân     1,073        99     9.23        440   41.01      431   40.17       970   90.40      101     9.41     2 0.19
18 THPT Khánh Lâm        733        63     8.59        261   35.61      324   44.20       648   88.40        83   11.32     2 0.27
19 THPT Thái Thanh Hòa     1,119        32     2.86        376   33.60      574   51.30       982   87.76      137   12.24      - 0.00
20 THPT Viên An        281          5     1.78          79   28.11      162   57.65       246   87.54        35   12.46      - 0.00
21 THPT Quách Văn Phẩm        362        32     8.84        126   34.81      157   43.37       315   87.02        46   12.71     1 0.28
22 THPT Phú Tân        621        27     4.35        219   35.27      292   47.02       538   86.63        83   13.37      - 0.00
23 THPT Tân Bằng        191        23   12.04          60   31.41        82   42.93       165   86.39        26   13.61      - 0.00
24 THPT Cà Mau     2,998      228     7.61     1,147   38.26   1,200   40.03    2,575   85.89      409   13.64   14 0.47
25 THPT U Minh        595        53     8.91        239   40.17      219   36.81       511   85.88        68   11.43   16 2.69
26 THPT Phú Hưng     1,111      123   11.07        440   39.60      387   34.83       950   85.51      158   14.22     3 0.27
27 THPT Nguyễn Việt Khái     1,069        49     4.58        359   33.58      479   44.81       887   82.97      178   16.65     4 0.37
28 THPT Nguyễn V Nguyễn        855        82     9.59        329   38.48      286   33.45       697   81.52      149   17.43     9 1.05
29 THPT Tân Đức        223          5     2.24          71   31.84      101   45.29       177   79.37        46   20.63      - 0.00
30 PT Dân tộc Nội trú        281          8     2.85          77   27.40      137   48.75       222   79.00        57   20.28     2 0.71
31 THPT Khánh An        391        24     6.14        107   27.37      175   44.76       306   78.26        80   20.46     5 1.28
32 THPT Vàm Đình        118          9     7.63          21   17.80        61   51.69         91   77.12        26   22.03     1 0.85
Tổng cộng   25,846   2,819   10.91   10,980   42.48   9,610   37.18  23,409   90.57   2,357     9.12   80 0.31

Tác giả bài viết: Thầy Vĩnh
Nguồn tin: Sở GD-ĐT Cà Mau
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thông báo

Đã có bằng tốt nghiệp chính thức THPT QG 2016, các em liên hệ với văn phòng nhà trường để nhận.

Thăm dò ý kiến

Trường THPT Phan Ngọc Hiển được thành lập năm nào?

Năm 1986

Năm 1989

Năm 2000

Năm 2001

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 66
  • Khách viếng thăm: 64
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 3537
  • Tháng hiện tại: 77286
  • Tổng lượt truy cập: 4971592

Học sinh giỏi vòng tỉnh

Hồ Nguyễn Ánh Tuyết - 11C1

- Giải ba: Lịch sử

Huỳnh Ngọc Trâm - 11C2

- Giải khuyến khích: Lịch sử

Huỳnh Trần Phước - 11C2

- Giải khuyến khích: Lịch sử

Sơn Hồng Nhi - 11C3

- Giải khuyến khích: Lịch sử

Phạm Thị Liên - 12D

- Giải khuyến khích: Văn

Lê Lâm Linh - 12E2

- Giải khuyến khích: Văn

Trần Quang Nhật - 11A2

- Giải ba: Tin học

Trầm Ngọc Mãi - 12D

- Giải nhì: Tiếng Anh

Trang Thu Uyên - 11A3

- Giải khuyến khích: Tiếng Anh

Liên kết website