Danh sách Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

ĐĂNG KÝ HỌC TỐT TUẦN 07

Chúc các lớp đạt tuần, ngày học tốt.

 

Bài kiểm tra 45 phút các môn, qua các năm

Bài kiểm tra 45 phút các môn, qua các năm

 

Phân công giáo viên coi kiểm tra tập trung tuần 7

Phân công giáo viên coi kiểm tra tập trung tuần 7

 

Kiểm tra tập trung tuần 7

Ngày tập trung kiểm tra: thứ 7, ngày 21/10/2017

 

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 06

Chúc mừng các lớp có thứ hạng cao trong thi đua tuần 06.

 

Kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh khối 12 THPT, năm học 2017 - 2018

Kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh khối 12 THPT, năm học 2017 - 2018

 

ĐĂNG KÝ HỌC TỐT TUẦN 06

Chúc các lớp đạt tuần, ngày học tốt.

 

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 05

Chúc mừng các lớp có thứ hạng cao trong thi đua tuần 05.

 

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 12

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 12

 

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 11

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 11

 

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 10

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 10

 

Kế hoạch tuần kiểm tra 15 phút và 45 phút, học kỳ I, năm học 2017 - 2018

Kế hoạch tuần kiểm tra 15 phút và 45 phút, học kỳ I, năm học 2017 - 2018

 

ĐĂNG KÝ HỌC TỐT TUẦN 05

Chúc các lớp đạt tuần, ngày học tốt.

 

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 04

Chúc mừng các lớp có thứ hạng cao trong thi đua tuần 04.

 

Danh sách học sinh dự thi HS giỏi vòng tỉnh lớp 12 THPT, năm học 2017 - 2018

Danh sách học sinh dự thi HS giỏi vòng tỉnh lớp 12 THPT, năm học 2017 - 2018

 
Trang web của nhà trường tạm dừng hoạt động để nâng cấp......

Điểm thi THPT quốc gia 2017

Đăng lúc: Thứ năm - 06/07/2017 22:25 - Người đăng bài viết: thayvinh
Điểm thi THPT quốc gia 2017

Điểm thi THPT quốc gia 2017

Điểm thi THPT quốc gia 2017 chính thức
TT Lớp 12 Họ và tên Điểm số các bài thi Ghi chú
Toán Ngữ văn Vật lí Hóa học Sinh học Lịch sử Địa lý GD
CD
Ngoại ngữ
1 12A1 HUỲNH MINH ANH 7.2 4.5 6.25 6.25 4.75       5  
2 12A1 VÕ NHẬT ANH 4.2 5 2 3.75 2.25       3.2  
3 12A1 TRỊNH DUY BÌNH 4.8 4 5.5 3.75 2.75       3.8  
4 12A1 NGUYỄN VĂN CẢNH 6.4 6 6.25 5.5 2.75       4.6  
5 12A1 NGUYỄN THỊ HUYỀN CHÂN 3.8 5 4.5 4.25 2.75       2.4  
6 12A1 DIỆP VĂN CHUẨN 4.4 3.25 4.25 4 2.75       3.6  
7 12A1 TẠ HUYỀN DIỆU 5.4 4.5 5 3.75 3.75       3  
8 12A1 LÝ LÊ ĐỨC DUY 4.8 4.5 5 3.5 4 5 7 6.5 3.4  
9 12A1 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 4.2 5.75 3.75 3.5 2.75       4  
10 12A1 PHAN HẢI DƯƠNG 8 6 6 4.25 5       5.4  
11 12A1 PHẠM THÀNH ĐỦ 7.4 4.5 7.75 3.75 4.75       6.8  
12 12A1 NGUYỄN THỊ BÍCH HUYỀN 7.4 6 6 3.75 3       5.4  
13 12A1 TRẦN THỊ KIM HƯỜNG 7.4 7.5 6.5 6 7.5       7  
14 12A1 NGUYỄN MAI KA 5.2 4.75 3 4 4.5       4.2  
15 12A1 NGUYỄN VĂN KHƯƠNG 6 4 4.75 5.25 5.75       3.6  
16 12A1 LÊ HỮU KỲ 6.2 5 4 4.5 2       3.2  
17 12A1 ĐÀO KIỀU MI 3.6 6 2.75 4 4.25 5 6.75 8 2.2  
18 12A1 TRƯƠNG VŨ MINH 4.8 5.25 4.75 4.75 3.5       4  
19 12A1 NGUYỄN VÕ TRƯỜNG NAM 5.6 3 5.5 5.5 3.5       3.6  
20 12A1 TRẦN KIM NGÂN 5.8 5.5 5.75 3.25 4       3.2  
21 12A1 NGUYỄN HUỆ NGHI 5.4 5.5 5 3.75 4.5       3.4  
22 12A1 NGUYỄN TRẦN BẢO NGỌC 6.6 6 6.5 5.25 6.75       4.4  
23 12A1 LÂM KHÁNH NGUYÊN 6.6 5.5 5.75 4 5       3.8  
24 12A1 NGUYỄN PHƯỚC NGUYÊN 5.4 5 4 4.5 4.25       2.2  
25 12A1 LÊ Ý NHI 6.4 5 5 4 3.25       3.2  
26 12A1 PHAN THỊ YẾN NHI 4.8 6 4 4.25 4.5 5.25 7.5 7.25 4  
27 12A1 NGUYỄN TẤN PHÁT 5 5.5 4.25 4.5 4 4 6.5 8.75 3.8  
28 12A1 PHẠM NGỌC PHÁT 5.4 4 5 6.75 2       3.6  
29 12A1 TÔ NGỌC TỨ QUÝ 7.6 6.5 7 5.75 4.75       4.6  
30 12A1 ĐỖ KHẢ QUYÊN 8 6 5.75 5.75 6       5.4  
31 12A1 BÙI VĂN SƠN 7 5.25 5.5 5 5       5.8  
32 12A1 NGUYỄN ĐỨC MINH TÂM 6.8 4.5 6 5.25 3.5       5.8  
33 12A1 NGUYỄN HOÀNG VĂN THÁI 3.8 4 3 3 3.75       2.2  
34 12A1 PHẠM THỊ NGỌC THẢO 6.4 4 4.75 5.5 5.25       4.4  
35 12A1 TRẦM THỊ NGỌC THI 6.6 5.75 4.25 6 3.5       4  
36 12A1 NGUYỄN THỊ NHƯ THIỆN 8.6 6.25 6 7.75 5.25       5.4  
37 12A1 TRẦN THỊ DIỄM THÚY 6.6 5 5.75 6.25 5.25       5  
38 12A1 TRỊNH MINH THƯ 7.2 5 5.75 6 5       4  
39 12A1 DƯƠNG THỊ CẨM TIÊN 4.4 4.5 3.5 4.75 4       3.2  
40 12A1 NGUYỄN PHÙNG CẨM TIÊN 5.8 5 6 6 5       6  
41 12A1 LÊ THỊ PHƯƠNG TRÂM 8 5.75 5.75 7.75 4.75       6.2  
42 12A1 TRẦN HUỲNH TRÂN 6.4 5.25 5.25 4.75 5       3.6  
43 12A1 HÀ THANH TRÚC 5.8 6 3.75 4.5 3.75       3.4  
44 12A1 TRẦN THANH TƯỜNG 7.4 4.5 5.5 5.25 5       4.8  
45 12A1 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 7.6 5.75 6 6.5 5.5       5.8  
46 12A2 NGUYỄN LAN ANH 6.4 4.5 5.5 6.5 4.25       3.4  
47 12A2 NGUYỄN CÔNG BẰNG 7.8 5 7.25 7 3.5       3.8  
48 12A2 BÙI ĐÌNH CHỊNH 7.8 5.25 6 7.75 6       3.8  
49 12A2 NGUYỄN HOÀI CHƯƠNG 5.2 5.25 4.5 7.25 4       2.4  
50 12A2 DƯƠNG THỊ DIỄM 5.2 6 5 5 3.5       3.8  
51 12A2 LÊ ÁNH DIỆU 6 5.5 4.5 6.5 5       3  
52 12A2 ĐỖ ĐỨC DUY 7.6 5.5 5.5 6.5 4.25       5.4  
53 12A2 GIẢNG MINH ĐẠT 6.4 4.5 6.5 6.75 5.25       3.6  
54 12A2 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 5.4 5 4.25 5.75 4       4  
55 12A2 HỎA THỊ THANH HÀ 5.2 5 5 6.25 4.25       4.6  
56 12A2 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 6.2 6.25 5.25 5.75 3       4.4  
57 12A2 PHẠM QUANG HUY 5.6 4 5.25 3.25 4.25       3.8  
58 12A2 PHẠM MINH KHA 4 4.25 3.75 4.25 4       3.8  
59 12A2 TRẦN YẾN KHA 5.2 6 4.75 5.5 2.75       3.6  
60 12A2 LÂM HOÀNG KHANG 4.4 5 4.5 3.5 4.5       4  
61 12A2 CAO YẾN LINH 4.2 5.75 4 5.5 4.5       3.6  
62 12A2 NGÔ THỊ YẾN LINH 7 5.25 5.25 7 6       4.2  
63 12A2 NGUYỄN NHẬT LINH 4.2 5 4 5 3.75       3.6  
64 12A2 TRẦN THỊ LINH 4.2 5.25 2.75 5 5.25       3  
65 12A2 TRẦN THỊ MY 6 4.75 5.75 6.25 4       4.2  
66 12A2 NGUYỄN THỊ THUÝ NGA 7 4.75 6 5.5 5       3.8  
67 12A2 NGUYỄN TRUNG NGHĨA 6 4.25 4.25 2.25 4.25       3.6  
68 12A2 CAO TRUNG NGUYỄN 6.8 6 5.75 6 3.25       3.6  
69 12A2 TRƯƠNG THỊ MỸ NHÂN 4.8 5 5.5 5 4.5       4.2  
70 12A2 NGUYỄN TUYẾT NHI 4.4 5.5 4.75 4.5 4       3.8  
71 12A2 TRỊNH THỊ NỠ 4.6 5.75 5 5.25 3.75       6.4  
72 12A2 HUỲNH THỊ KIỀU OANH 4.2 4.5 4.5 5.25 4.5       4  
73 12A2 PHAN THỊ THẢO QUYÊN 5.8 5 4.25 5.5 4.25       4.2  
74 12A2 NGUYỄN ÁI THANH 4.6 7 3.25 5.5 3.25       2.2  
75 12A2 TẠ NGỌC THẢO 7 5 5.5 5.25 5.75       5.8  
76 12A2 VŨ THANH THẢO 8 7.5 7 8 4.25       4.6  
77 12A2 TRƯƠNG MINH THỊNH 5.4 3 4.5 3.75 3.5       3.2  
78 12A2 LÊ THỊ KIỀU THƯƠNG 5.8 6 5.25 5.5 3.5       3.2  
79 12A2 PHẠM VŨ THƯỜNG 6 4.5 5.5 6.25 5       4.4  
80 12A2 DƯƠNG CẨM TIÊN 5 4.75 5.25 5.5 3.75       4.4  
81 12A2 NGÔ ĐỨC TOÀN 6.4 5.5 5.25 5.5 4.75       5.4  
82 12A2 PHAN NGUYỄN TOÁN 4.2 3.75 3.75 5 2.5       2.8  
83 12A2 NGUYỄN TÚ TRINH 5.4 6.5 3.75 3.75 3       2.8  
84 12A2 TRƯƠNG THỊ KIỀU TRINH 5 5 6.5 6 3.5       5.2  
85 12A2 TRẦN THANH TRỌNG 4.6 4.25 3.25 4 2.75       2.4  
86 12A2 NGUYỄN ĐĂNG TỶ 5.4 5 5.5 5.25 4.5       5.2  
87 12A2 VŨ QUANG VINH 5 5 5.75 6 4       4.2  
88 12A2 TRẦN VĨNH XƯƠNG 5.6 5 5.25 5.75 5.25       3.2  
89 12A2 VỎ THỊ NHƯ Ý 3.6 3.75 3 3 4.25       3  
90 12A3 NGUYỄN THỊ THẢO AN 6 6 5.25 5.75 3       4.2  
91 12A3 TRƯƠNG CÔNG DANH 6.8 4.5 6.25 5.25 1.25       1.8  
92 12A3 TRẦN VŨ PHƯƠNG DUY 5.8 5.5 6 4.5 4       8.2  
93 12A3 HỒ TIẾN ĐẠT 8.6 6.25 7 5.75 6       6.6  
94 12A3 HUỲNH HẢI ĐĂNG 7.2 5 5 5.25 3.25       5  
95 12A3 TRẦN HUỲNH ĐỨC 8.4 5 8.25 7.75 5.25       6  
96 12A3 NGUYỄN THU HÀ 5.8 6.75 6.25 5.5 4.5       5.2  
97 12A3 TRƯƠNG THỊ KIM HẰNG 5.4 3.5 5.25 6 4       3.4  
98 12A3 NGUYỄN NHÃ HÂN 6.6 5.25 5.5 4 3.5       4.6  
99 12A3 TRẦN MINH HIẾU 6.2 5.5 5.5 5.75 4.25       3.4  
100 12A3 TRẦN TRUNG HIẾU 7 3.5 6.75 4.25 3.25       8  
101 12A3 NGUYỄN THANH HOÀI 4.6 2.75 2 2.75 3       3.6  
102 12A3 PHẠM QUANG HUY 7.8 3.75 7.25 7.25 5       6.8  
103 12A3 ĐẶNG NGỌC HUYỀN 7 5.5 5 6 4.75       5  
104 12A3 TẠ DƯƠNG KHANG 6.4 4.75 5 3.5 5.5       4.6  
105 12A3 NGUYỄN QUANG KHIÊM 5.6 5.5 3 3.25 3.75       2.6  
106 12A3 MÃ PHỤNG KIỀU 5 3.75 4.25 3.75 4       4  
107 12A3 NGUYỄN CAO TUYẾT LINH 5.6 5.25 4.75 6 6       4.8  
108 12A3 NGUYỄN THÙY LINH 5.8 5.5 6 5.75 6.5       5.4  
109 12A3 CAO KIM LÝ 4.8 5.75 5 5.25 5.75       4.6  
110 12A3 MAI PHAN TIẾN MINH 5.8 6.5 4.5 3.5 3.25       4.2  
111 12A3 NGUYỄN DIỄM MY 5.6 4.5 4.5 4.25 4.75 3 3.5 7.5 3.4  
112 12A3 PHẠM THANH NGÂN 7 5.25 5.5 5.25 5.5       5.2  
113 12A3 VŨ MINH NGỌC 8.6 6.5 6.75 3 2.75       9.2  
114 12A3 PHẠM THẢO NGUYÊN 5.8 6.75 3.75 4.75 4 4 6 7.5 4.8  
115 12A3 NGUYỄN TRỌNG NGUYỄN 7 4.5 5 4.5 4.75       4.6  
116 12A3 NGUYỄN NGỌC NHI 5 6 4.25 6 4.75       3  
117 12A3 TRẦN THỊ NI 4.8 5 2.75 4.25 4       3.6  
118 12A3 LÊ TIỀN PHONG 4 4.5 3 5 4.75       2.6  
119 12A3 NGUYỄN MINH QUÍ 5.2 6 5.25 5.25 4.25       5  
120 12A3 PHẠM QUANG SANG 5.8 5.5 5.25 5.75 6       5.4  
121 12A3 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG THẢO 5.4 5       4.5 6.25 8 5  
122 12A3 MAI QUỐC THỐNG 5.4 4.25 3 5 4.25       3.8  
123 12A3 LÊ PHƯƠNG THỦY 6.2 4.75 6 6.75 4.25       3.6  
124 12A3 NGUYỄN THỊ THÚY 6 5.5 3.25 3.5 5       3.2  
125 12A3 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 5.2 5.75 4.75 5.25 5       3.8  
126 12A3 HUỲNH TRUNG TÍN 7.2 4.5 4.75 3 4.5       3  
127 12A3 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂN 6.8 5.75 4.25 5.5 5.25       5.2  
128 12A3 NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH 7.4 5.5 5.75 5.25 4.5       4.8  
129 12A3 PHAN KIM TRÚC 7 7 6.5 5.5 5.5       7  
130 12A3 TRẦN NHẬT TRƯỜNG 4.4 5.5 5 4.75 4.25       3  
131 12A3 ĐẶNG THANH TUYỀN 7.4 6.5 5.75 6.75 3.75       5.2  
132 12A3 NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN 5.8 6.5 4.25 5 5.75       3.8  
133 12A3 TRẦM THU TUYỀN 6.2 4.5 6 5 6       7  
134 12A3 TRANG MINH VŨ 5 5.25 4.75 3.25 4       3.8  
135 12B LÊ HỒNG ANH 7.2 4 5.25 7.5 5.5       4.8  
136 12B NGUYỄN THẾ ANH 7.6 5.5 4.25 8.75 8.5       3.4  
137 12B PHẠM NGỌC ẢNH 6 5.75 3.5 4 5.25       3.4  
138 12B PHẠM GIA BẢO 6.4 5.5 3.75 6 5.5       4.4  
139 12B TRẦN QUỐC BẢO 7.2 4 5 7.75 7.5       7.6  
140 12B PHƯƠNG TIỂU DU 6.6 4.5 4.25 6.25 6.5       3.6  
141 12B TRẦN THỊ KIỀU DUYÊN 6 3 4.75 6 4.5       4.4  
142 12B TRẦN TUẤN ĐẠT 4.6 3.5 2 4 4.75       3  
143 12B TRƯƠNG THỊ HỒNG GẤM 6.2 4.5 4.75 3.25 5.75       3.6  
144 12B NGUYỄN VĂN HẢO 3.6 3.25 3 2.75 3.25       3  
145 12B HUỲNH THỊ NGUYỆT HẰNG 6 6.5 4.25 7 8       4.6  
146 12B PHẠM HIẾU HUY 6.4 5 6.5 6.5 5.75       3.4  
147 12B NGUYỄN THỊ KHUYẾN 6.4 5.25 4.75 8 7       3  
148 12B TÔ NGỌC LAN 7.2 6.25 5.25 6.5 7.25       3.8  
149 12B CAO YẾN LINH 8.4 3.75 4.75 6 6.75       4.4  
150 12B TẠ THỊ MINH LÝ 5.2 5.5 5.5 5.5 6.25       3.2  
151 12B LÊ THUỴ KIỀU MỸ 6.6 5.75 5.5 7.25 7       5.2  
152 12B LÊ QUỐC NGHĨA 7.2 5.5 4 7.25 7.75       5.8  
153 12B NGÔ LINH NGỌC 5.8 5.25 2.5 2.75 6.75       2  
154 12B VÕ THÀNH TRUNG NHÂN 7.2 5 6.25 6.5 5       4.4  
155 12B HÀ YẾN NHI 7.8 5.5 5 6.5 7.5       5  
156 12B NGÔ TUYẾT NHI 6.6 6.5 5.25 6.75 6.75       3.4  
157 12B LÝ HUỲNH NHƯ 7.2 6.5 4.75 7.5 8.75       8.6  
158 12B NGUYỄN QUỐC PHONG 6.4 4.5 3.5 4.25 4.5       4.4  
159 12B TRẦN TẤN PHÚ 5.2 4 3.75 4.25 4.25       2.6  
160 12B TRẦN MINH QUANG 5.2 5 2.5 4.75 3.25       3  
161 12B TRƯƠNG TRẦN KIẾN QUỐC 8 5 3.5 6.5 7.75       5.6  
162 12B TRẦN TRỌNG QUÝ 7.4 4 3.75 5.75 4.75       4  
163 12B VÕ HỒNG THẢO 7.8 4 6 6.5 4       4.2  
164 12B LÂM NGỌC ANH THƯ 4.6 5.25 5.75 4.75 4       1.6  
165 12B TÔ CẨM TIÊN 5.2 5 3.25 3.5 4.75       4.8  
166 12B MÃ THỊ BÍCH TIỀN 6.6 6.75 5.5 8.75 7.75       3  
167 12B TRẦN THỊ THÙY TRANG 5.8 4.25 4.25 5.25 5       3.4  
168 12B LÊ THỊ THẢO TRÂN 5.4 5 3.25 4.25 5       3.8  
169 12B PHẠM UYỂN TRINH 7.2 3.75 5.75 6.25 7       5  
170 12B TRƯƠNG MINH TRUNG 6.2 4 2.5 3 2.5       4.4  
171 12B PHẠM CHÍNH TRỰC 5.2 5.5 3.75 4 5       6.8  
172 12B ĐOÀN THANH TUYẾN 4.4 5 4.5 3.25 5.25       2.8  
173 12B PHẠM VĂN VẠN 6.4 6.5 6.25 7.25 5.75       3.8  
174 12B DƯƠNG TƯỜNG VI 6.6 5 2.75 5.75 4.25       4.4  
175 12B TRẦN THỊ XUÂN 6 6.25 6 8.25 5.5       5.8  
176 12C1 HUỲNH BẢO 5.6 4       5 5 7.5 2.8  
177 12C1 VÕ VĂN DANH 6 4       6 9.25 8.25 3.6  
178 12C1 TRẦN NHỰT DUY 4.6 6       5.25 8.75 7.75 3.6  
179 12C1 ĐẶNG VĂN DƯƠNG 3.6 4.25       5.75 7 8 2.4  
180 12C1 LÊ ÁNH DƯƠNG 3.4 4       3 6.75 8 4.2  
181 12C1 LÊ HẢI ĐĂNG 4.8 5       7.5 7.75 7.75 2.8  
182 12C1 QUÁCH NGỌC HÂN 4 3.25       3.5 6.75 6.5 3.8  
183 12C1 TRẦN VŨ KHA 4.2 5.25       3.5 6.25 7 3.4  
184 12C1 NGUYỄN NGỌC LAM 3.8 5.25       5.75 7.75 7.25 3.6  
185 12C1 PHẠM VĂN LAM 3.4 5       6 8 8.5 2  
186 12C1 NGUYỄN KIM LIÊN 4.8 5       4.25 6.25 9.25 5.4  
187 12C1 MẠC VŨ LINH 3.6 7.5       6.75 8.75 8.25 5  
188 12C1 NGUYỄN THỊ TRÚC LINH 3.6 7       6 8.25 8.5 5.4  
189 12C1 NGUYỄN THOẠI MỸ 3.8 6.75       7.25 6.75 8 4  
190 12C1 Ô HỮU NAM 1.2 3.5       4.25 5.75 6.25 3.2  
191 12C1 TRẦN HOÀI NAM 3.8 6       8.5 9 9.25 4.2  
192 12C1 LÊ PHƯƠNG NGUYỄN 3.4 5.75       6.5 9.25 8.5 3  
193 12C1 TRẦN YẾN NHI 3.8 6.5       5 5.5 8.75 4.4  
194 12C1 NGUYỄN HUỲNH NY 5.4 5.5       4 6 7.25 4.8  
195 12C1 PHẠM VĂN QUYẾT 4.6 5.25       7.75 8.75 7.25 4  
196 12C1 ĐỖ NGUYỄN NHẬT THANH 2.4 5.25       3.25 5 8 2.4  
197 12C1 NGUYỄN THỊ THANH 4.6 5       5.25 7.25 8.5 3.6  
198 12C1 NGUYỄN TRANG THI 3.2 4.25       3.5 3.75 7 2.8  
199 12C1 PHAN THỊ ANH THƯ 4.4 7.5       6.5 6.5 7.5 3.6  
200 12C1 NGUYỄN NGHĨA TRỌNG 4.4 3.25       5.25 7.5 8 2.8  
201 12C1 NGUYỄN VĂN TUẤN 5.4 5.25       5.75 8.75 8.25 4.2  
202 12C1 VŨ VĂN VINH 5.2 7.5       7.75 7.5 8.75 4.8  
203 12C1 ĐẶNG BÌNH YÊN 5 4 3.25 3.75 4.25 5 5.75 7 2.4  
204 12C2 TRIỆU TRƯỜNG AN 4.8 5       4.75 7.5 8.75 3  
205 12C2 TRẦN THỊ HỒNG ÁNH 4.6 4.5       4 7.25 8.75 4.6  
206 12C2 ĐINH THÁI BẢO 4.6 4.25       5.75 7.5 8 3  
207 12C2 NGUYỄN XUÂN DIỆU 3.6 4.5       4 5.75 6.75 4.2  
208 12C2 LÊ HUỲNH DUẨN 3.8 5.5       4.75 6.75 8.25 3  
209 12C2 TRƯƠNG TUẤN CẢNH EM 3 5.25       4.75 6.25 7.5 2.8  
210 12C2 NGUYỄN QUỐC HUY 5.4 5       6 7.25 8.25 2.6  
211 12C2 GIANG BẰNG KIỀU 4.2 6.5       7.25 7.75 9 3.8  
212 12C2 HUỲNH NHẤT LINH 4.8 5 4.25 4 2.75 6.75 7.5 7.25 3.2  
213 12C2 MAI YẾN LINH 5 7       7.25 6.25 8.25 3.6  
214 12C2 TRƯƠNG THỊ KIM MUỘI 3.2 5.5       4.5 4.5 8.25 3.6  
215 12C2 HUỲNH TRÀ MY 4 4.25       5.25 5.5 9.25 4.2  
216 12C2 TRẦN THỊ LỆ MY 4.6 6       8 8.5 8 3.6  
217 12C2 CAO PHƯƠNG NAM 4 4.75       6 6.5 9 3.2  
218 12C2 NGÔ VĂN NAM 4.4 3 3 3 2.75 3 6.75 8.25 3.2  
219 12C2 TRẦN MINH NHỰT 5 5.75       6.75 6.75 8.25 1.8  
220 12C2 LÝ HOÀNG PHÚC 4.4 4       6.5 7.5 8.25 2.2  
221 12C2 BÙI CHÍ PHƯƠNG 5 5.5       5.5 5.5 8.75 3.4  
222 12C2 TRẦN PHÚ THỊNH 6.2 6 4 5.5 5.75 6.5 7.5 8.75 4.8  
223 12C2 PHẠM DIỄM THÚY 6.2 5.5 6 4.75 4       3.6  
224 12C2 NGUYỄN ANH THƯ 4.8 5       4.5 7.25 8.25 3.4  
225 12C2 HUỲNH NGỌC THƯƠNG 5.6 5.75       6 7.75 8 3.8  
226 12C2 TẠ HOÀI THƯƠNG 6.6 4.75       4.5 6.5 7.75 3.2  
227 12C2 CHÂU NGỌC TIÊN 5.4 5       5.25 7 8.25 3.2  
228 12C2 NGUYỄN CHÍ TOÀN 5.6 5.75       7.5 6.75 8.25 3.8  
229 12C2 ĐỖ NGỌC TRÂM 6.4 7       8 8.25 9 5.2  
230 12C2 TÔ KIM VÀNG 4.8 6.75       5.75 6.5 8.5 2.8  
231 12C2 NGÔ QUỐC VĂN 5.6 4.75       6.75 7.25 9 2.8  
232 12C2 CAO ANH VŨ 4.4 6.25       5.75 7.75 7.25 2.6  
233 12C2 NGUYỄN NHƯ Ý 5.2 6.5       7 7.75 9.75 4  
234 12D TRẦN THÚY AN 3.4 5.25       5.25 7 8.25 2.6  
235 12D PHÙNG THỊ PHƯƠNG ANH 4.6 6       5.5 5.75 8.5 4.4  
236 12D THẠCH NGỌC ANH 6.8 5.75       6 7.25 8.25 5.4  
237 12D NGUYỄN LÊ HỒNG ÂN 6 6 3.5 5 3.5       5.6  
238 12D LÊ THỊ MỸ DUNG 4.8 5.25       4.5 6.25 8.75 4  
239 12D LÂM MỸ DUYÊN 3.4 6       4.25 8.75 8.25 6.6  
240 12D TRẦN THÙY DUYÊN 7.2 7 4 5.5 4.5       7.2  
241 12D PHẠM THÙY DƯƠNG 7 6.5 5.75 3.75 3.25       6.8  
242 12D TRẦN THÀNH ĐẠT 4.4 3.5       3.25 5.25 7.75 4.8  
243 12D CAO TRIẾT GIANG 3.4 5       4.75 7.25 9 4.4  
244 12D TRẦN THỊ MỸ HÂN 4.8 5.5       6 7.5 8.25 5.4  
245 12D TRƯƠNG MỸ HOA 3.8 5       5.5 6.75 8.25 3  
246 12D HUỲNH THANH HƯƠNG 4.4 6.25       6.75 8.75 9.75 6  
247 12D NGUYỄN HOÀNG KHA 5.8 6 5 4.75 6.25       5.6  
248 12D TRẦN TRUNG KIÊN 3.8 5.5       3.5 6.25 7.25 5  
249 12D DU VĂN LÉN 4.8 5.75       5.25 8 9 6.6  
250 12D PHẠM THỊ LIÊN 7.4 7       6 7.5 9.25 6.2  
251 12D NGUYỄN THÙY LINH 4.4 7       6.5 7 8.75 5.4  
252 12D HUỲNH VẠN LÝ 3.6 5.5       4.25 6.25 6.5 3.8  
253 12D TRẦM NGỌC MÃI 8.2 5.5 8 5.25 5.25       9.4  
254 12D NGUYỄN BẢO NGỌC 5.4 5.75       7.25 8.75 9.25 6.8  
255 12D DƯ THỊ THẢO NHI 5.8 7.25 5 5 3.5       8.2  
256 12D ĐÀO QUỲNH NHƯ 5 5.25       6 7.5 9.25 3.2  
257 12D LÊ HUỲNH NHƯ 4.6 4       3.75 6 8.75 7.2  
258 12D CAO THÁI PHONG 7 5.75 5.75 6.25 3.5       7  
259 12D NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 4.6 6       6.25 6.75 9.25 3.4  
260 12D TRẦN THUẬN THÔNG 5.4 4 4 5 3.75       5.6  
261 12D TRƯƠNG THIÊN THUẬN 6.4 5.5 3 5.75 6.5       7.4  
262 12D LÝ MINH THƯ 5.6 5.25       6.25 7.5 8.5 5.6  
263 12D TRẦN THỊ THÙY TRANG 1.8 5.75       5 5.75 7.75 3.8  
264 12D NGUYỄN BẢO TRÂN 5.2 6.5       5.25 6 8.25 5.2  
265 12D NGUYỄN QUYỀN TRÂN 4.4 3.5       4.5 6 6.5 2  
266 12D NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 3.6 4.5       3.5 3.5 6 3.8  
267 12D TẠ CÔNG VINH 5.6 3.75       5.25 7.25 8.5 7  
268 12E1 ĐỖ KHƯƠNG BẢO 3.8 5       5 6.75 8.25 2.8  
269 12E1 TRỊNH CHÍ BẢO 3.2 3.75       3.5 5.75 8 3.8  
270 12E1 TỪ HỮU CẢNH 5.8 3.5 6.25 5.75 4       3.2  
271 12E1 LÊ THANH DINH 5.2 5       5 8 8.25 2.6  
272 12E1 ĐOÀN MỸ DUNG 3.6 5       3.75 4 8 3.6  
273 12E1 HUỲNH THANH DUY 2.4 2.75       4.75 5.25 8.75 4  
274 12E1 PHẠM ĐÌNH ĐẠT 4.6 5.25 3.75 3.75 4       2.8  
275 12E1 ĐỔ HẢI ĐĂNG 6.4 5 3.5 4 5.25       1.8  
276 12E1 TRẦN THỊ NGỌC GIÀU 3.6 4.25       4.25 5.75 8.25 3  
277 12E1 ĐINH ĐÔNG HẢI 4 6.5       5.5 6.5 7 3.2  
278 12E1 TRẦN CHÍ HẢO 4.2 6       4.5 7 7.5 3.2  
279 12E1 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 5.2 5.5       3.75 5.5 8.5 3  
280 12E1 PHẠM CẨM HỒNG 5 6.25       5 7.25 9 3.2  
281 12E1 PHẠM MINH KHA 4.4 6.25 5 2.75 4.25       3.2  
282 12E1 BÙI TÔ NGỌC LÀNH 4.6 4.5       6.5 7.75 9 4  
283 12E1 NGUYỄN VĂN LỢI 5.4 5.75       4 5.5 7 3.4  
284 12E1 LÊ NHẬT LUÂN 4.2 4.25 4.75 3.75 3.5       1.8  
285 12E1 TRẦN KIỀU MI 2.8 5.25       4.5 5.5 8 2.8  
286 12E1 TRẦN CÔNG NAM 5.2 6       6.75 7 9.25 4.8  
287 12E1 VÕ BÍCH NGHI 3.2 6       4.5 6 8 3.4  
288 12E1 LÊ TRỌNG NGHĨA 4.6 6.75       6 8 9.25 3.2  
289 12E1 TÀO THÁI NGUYÊN 4.2 4       5.25 7 8.25 3.4  
290 12E1 TRỊNH TRỌNG NGUYỄN 3 3.5       3.75 6.75 8 4.2  
291 12E1 LÊ TUYẾT NHI 4 4.75       2.75 4.5 6.75 3.6  
292 12E1 HUỲNH THANH PHÚ 6 5 4.5 2.75 3.75       3.2  
293 12E1 TRẦN NGUYỄN SƠN 3.4 5.25 4.75 2.5 4.5       3.6  
294 12E1 NGUYỄN TẤN TÀI 3.4 5.5       3.75 5.5 7.25 3  
295 12E1 TRẦN MẪN THANH 4.4 6       3.5 7.5 8.5 4.2  
296 12E1 CHẮC VĨNH THÀNH 1.8 4.25       2 5 8.25 2.4  
297 12E1 NGUYỄN THANH THÀNH 5.8 5.5 5.5 5.25 5.5       4.4  
298 12E1 ĐOÀN MINH THƯ 4.8 3.25 5.75 4.75 3.75       2.4  
299 12E1 HỒ THỊ TRÚC 7.2 5.75 3.5 5.25 5.25       4  
300 12E1 LA QUỐC TUẤN 4.4 5.25       4 7.25 7.75 4  
301 12E1 TẠ NHƯ TUYỀN 2.2 4.5       4.25 3.75 7 3.8  
302 12E1 HUỲNH THỊ TRIỆU VY 4.2 5       3.75 6.25 7 3.4  
303 12E1 TRẦN NHƯ Ý 3.4 6.25       4.5 7 8 4  
304 12E2 MAI THỊ NHÃ AN 2.4 6       4 4.25 6.25 3  
305 12E2 LÊ VŨ ANH 2.6 5.5       6.25 7 7.25 3.4  
306 12E2 NGUYỄN MAI ANH 3.4 4.5 3.25 4.75 3.25 5 5.75 6.75 2.4  
307 12E2 TRƯƠNG VIỆT CƯỜNG 5.4 3.5       4.75 6.25 9.25 3.4  
308 12E2 HUỲNH KHÁNH DUY 3.4 2.5       3.25 5.25 9 4.2  
309 12E2 TÔ VĂN ĐIỀN 3.2 3.75       5.75 6.75 6.5 3.8  
310 12E2 NGUYỄN HUỲNH ĐỨC 4.6 3       3.5 5 7.25 1.8  
311 12E2 NGUYỄN THỊ HUÊ 3.4 6.5       4 5.75 6 2.8  
312 12E2 NGUYỄN LÂM HUY 5.2 2.75 6 5.25 3.75       4  
313 12E2 HỨA HOÀNG KHANG 5 3.75       4 5.25 7.75 4  
314 12E2 CAO TRUNG KIÊN 3.6 3.5       4.25 7 8.5 4.2  
315 12E2 HỒNG MỸ KIM 5 4.75       4.25 5.5 7.5 4.4  
316 12E2 LÊ LÂM LINH 6.6 7.5       5.25 8.75 8.5 6.8  
317 12E2 NGUYỄN THÙY LINH 3 4.5       5.25 6.75 7.25 3.2  
318 12E2 ĐỖ LƯU LUYẾN 3.4 4.25       6 7.25 7.75 3.4  
319 12E2 TRẦN THỊ TIỂU MY 4 5.75       6.25 8.5 8.5 5.4  
320 12E2 NGUYỄN TÚ NGỌC 3.8 5       4.75 5.5 7.5 2.4  
321 12E2 PHẠM THÁI NGUYÊN 4.4 4.5       3.5 4.75 6.5 3.2  
322 12E2 HUỲNH VƯƠNG NHI 4.8 4.75       4 6.5 9.5 3.8  
323 12E2 CHUNG MINH NHỰT 4 3.75       5 7.5 7 3.6  
324 12E2 NGUYỄN THÀNH NÔN 2.2 5.25       5.25 4.75 7 4.2  
325 12E2 TRẦN HUỆ NƯƠNG 2.4 4       3 6.25 7 3.2  
326 12E2 HUỲNH THỊ PHIÊN 5.4 6       5.5 6.25 8.25 4.4  
327 12E2 TRẦN MINH TÂN 3.6 4       4.25 7.25 9 3  
328 12E2 TRẦN PHONG THÁI 3.8 4.5       6.25 7 9 4.8  
329 12E2 LƯƠNG NHẬT THANH 4 7.25       6.25 7.5 9.25 5.8  
330 12E2 TRẦN NHƯ THANH 2.2 3.5       4.5 7 7 3.2  
331 12E2 HỒNG NHƯ THẢO 3.8 5       4.5 5.5 8.5 4  
332 12E2 NGUYỄN MINH TIẾN 4.4 4.5       5.5 5.75 8.5 2.2  
333 12E2 NGUYỄN QUỐC TRẬN 4.4 4.5       4 6.5 6.25 3.2  
334 12E2 TRƯƠNG TRUNG TRỰC 3 5.25       3.75 6 7.25 3.2  
335 12E2 NGUYỄN QUỐC VIỆT 3.6 3.5       4.75 6 8.5 2  
336 12E2 LƯU BÍCH VY 1.4 5       4.25 4 7.25 5.4  
337 12E2 VĂN QUỐC XIN 5 4.25 4.5 3.5 5.25       2.2  
338 12E2 TRƯƠNG THỊ TRÚC XUÂN 3.6 6       4.75 5 7.25 2.8  

Tác giả bài viết: Thầy Vĩnh
Nguồn tin: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thông báo

Đã có bằng tốt nghiệp chính thức THPT QG 2016, các em liên hệ với văn phòng nhà trường để nhận.

Thăm dò ý kiến

Trường THPT Phan Ngọc Hiển được thành lập năm nào?

Năm 1986

Năm 1989

Năm 2000

Năm 2001

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 78
  • Khách viếng thăm: 77
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 3537
  • Tháng hiện tại: 77332
  • Tổng lượt truy cập: 4971638

Học sinh giỏi vòng tỉnh

Hồ Nguyễn Ánh Tuyết - 11C1

- Giải ba: Lịch sử

Huỳnh Ngọc Trâm - 11C2

- Giải khuyến khích: Lịch sử

Huỳnh Trần Phước - 11C2

- Giải khuyến khích: Lịch sử

Sơn Hồng Nhi - 11C3

- Giải khuyến khích: Lịch sử

Phạm Thị Liên - 12D

- Giải khuyến khích: Văn

Lê Lâm Linh - 12E2

- Giải khuyến khích: Văn

Trần Quang Nhật - 11A2

- Giải ba: Tin học

Trầm Ngọc Mãi - 12D

- Giải nhì: Tiếng Anh

Trang Thu Uyên - 11A3

- Giải khuyến khích: Tiếng Anh

Liên kết website