Danh sách Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

ĐĂNG KÝ HỌC TỐT TUẦN 07

Chúc các lớp đạt tuần, ngày học tốt.

 

Bài kiểm tra 45 phút các môn, qua các năm

Bài kiểm tra 45 phút các môn, qua các năm

 

Phân công giáo viên coi kiểm tra tập trung tuần 7

Phân công giáo viên coi kiểm tra tập trung tuần 7

 

Kiểm tra tập trung tuần 7

Ngày tập trung kiểm tra: thứ 7, ngày 21/10/2017

 

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 06

Chúc mừng các lớp có thứ hạng cao trong thi đua tuần 06.

 

Kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh khối 12 THPT, năm học 2017 - 2018

Kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh khối 12 THPT, năm học 2017 - 2018

 

ĐĂNG KÝ HỌC TỐT TUẦN 06

Chúc các lớp đạt tuần, ngày học tốt.

 

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 05

Chúc mừng các lớp có thứ hạng cao trong thi đua tuần 05.

 

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 12

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 12

 

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 11

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 11

 

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 10

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 10

 

Kế hoạch tuần kiểm tra 15 phút và 45 phút, học kỳ I, năm học 2017 - 2018

Kế hoạch tuần kiểm tra 15 phút và 45 phút, học kỳ I, năm học 2017 - 2018

 

ĐĂNG KÝ HỌC TỐT TUẦN 05

Chúc các lớp đạt tuần, ngày học tốt.

 

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 04

Chúc mừng các lớp có thứ hạng cao trong thi đua tuần 04.

 

Danh sách học sinh dự thi HS giỏi vòng tỉnh lớp 12 THPT, năm học 2017 - 2018

Danh sách học sinh dự thi HS giỏi vòng tỉnh lớp 12 THPT, năm học 2017 - 2018

 
Trang web của nhà trường tạm dừng hoạt động để nâng cấp......

Thời khóa biểu buổi sáng học kỳ I, năm học 2017 - 2018

Đăng lúc: Thứ sáu - 22/09/2017 04:34 - Người đăng bài viết: thayvinh
Thời khóa biểu buổi sáng học kỳ I, năm học 2017 - 2018

Thời khóa biểu buổi sáng học kỳ I, năm học 2017 - 2018

Thời khóa biểu buổi sáng học kỳ I, năm học 2017 - 2018
THỜI ĐIỂM TẬP TRUNG
TIẾT SÁNG CHIỀU GHI CHÚ
SH15' 6h45 12h45  
1 7h 1h  
2 7h45 1h45  
3 8h50 2h50  
4 9h40 3h40  
5 10h30 4h30  

PHÂN CÔNG PHÒNG HỌC THÊM VÀ CHÉO BUỔI CÁC LỚP KHỐI 10
Áp dụng từ ngày 25/9/2017
TT LỚP Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ
1 10C1 P 27   P 27   P 27    
2 10C2 P 28   P 28   P 28    
3 10C3 P 29   P 29   P 29    
4 10C4 P 30   P 30   P 30    
5 10C5 P 31   P 31   P 31    
6 10C6 P 32   P 32   P 32    
7 10C7   P 28   P 28   P 28  
8 10C8   P 29   P 29   P 29  
9 10C9   P 30   P 30   P 30  
10 10C10   P 31   P 31   P 31  
11 10C11   P 32   P 32   P 32  
12 10C12   P 33   P 33   P 33  
13 10C13   P 26   P 26   P 26  
 
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG, HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017-2018
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 25/9/2017

KHỐI 10 HỌC CHÉO BUỔI VÀ HỌC THÊM
Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
10C1 Toán   Hóa học   Ngoại ngữ  
Thể dục   Hóa học   Ngoại ngữ  
Vật lí   Toán   GD QP-AN  
Vật lí   Toán   Thể dục  
10C2 Ngoại ngữ   Thể dục   Toán  
Ngoại ngữ   GD QP-AN   Thể dục  
Vật lí   Toán   Hóa học  
Vật lí   Toán   Hóa học  
10C3 Vật lí   Hóa học   Toán  
Vật lí   Hóa học   Toán  
Toán   GD QP-AN   Ngoại ngữ  
Thể dục   Thể dục   Ngoại ngữ  
10C4 Hóa học   Toán   Toán  
Hóa học   Thể dục   Toán  
Vật lí   Ngoại ngữ   Thể dục  
Vật lí   Ngoại ngữ   GD QP-AN  
10C5 Vật lí   Toán   Thể dục  
Vật lí   Toán   Toán  
Thể dục   Hóa học   Ngoại ngữ  
GD QP-AN   Hóa học   Ngoại ngữ  
10C6 Thể dục   Ngoại ngữ   Vật lí  
GD QP-AN   Ngoại ngữ   Vật lí  
Hóa học   Thể dục   Toán  
Hóa học   Toán   Toán  
10C7   Vật lí   Thể dục   Thể dục
  Vật lí   Toán   Toán
  Hóa học   Ngoại ngữ   Toán
  Hóa học   Ngoại ngữ   GD QP-AN
10C8   Thể dục   Toán   Hóa học
  GD QP-AN   Toán   Hóa học
  Vật lí   Ngoại ngữ   Thể dục
  Vật lí   Ngoại ngữ   Toán
10C9   Vật lí   Toán   Toán
  Vật lí   Thể dục   Toán
  Ngoại ngữ   Hóa học   GD QP-AN
  Ngoại ngữ   Hóa học   Thể dục
10C10   Ngoại ngữ   Toán   Toán
  Ngoại ngữ   Toán   Thể dục
  Thể dục   Hóa học   Vật lí
  GD QP-AN   Hóa học   Vật lí
10C11   Ngoại ngữ   Thể dục   Vật lí
  Ngoại ngữ   Hóa học   Vật lí
  GD QP-AN   Hóa học   Toán
  Thể dục   Toán   Toán
10C12   GD QP-AN   Hóa học   Vật lí
  Thể dục   Hóa học   Vật lí
  Toán   Toán   Ngoại ngữ
  Toán   Thể dục   Ngoại ngữ
10C13   Ngoại ngữ   Vật lí   Thể dục
  Ngoại ngữ   Vật lí   Hóa học
  Toán   Thể dục   Hóa học
  Toán   Toán   GD QP-AN
 
KHỐI 11 HỌC CHÍNH KHÓA
Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
11A1 1 Chào cờ Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Sinh học Ngữ văn
2 Tin học Toán Lịch Sử Ngữ văn Vật lí Toán
3 GDCD Sinh học Vật lí Toán Địa Lí Toán
4 Ngữ văn Công nghệ Vật lí Ngoại ngữ Hóa học SHL
5 Ngoại ngữ Hóa học   Ngoại ngữ Hóa học  
11A2 1 Chào cờ Hóa học GDCD Sinh học Hóa học Ngữ văn
2 Vật lí Hóa học Toán Ngữ văn Công nghệ Sinh học
3 Ngoại ngữ Lịch Sử Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Toán
4 Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Địa Lí Vật lí SHL
5 Tin học Toán   Ngoại ngữ Vật lí  
11A3 1 Chào cờ Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Địa Lí Ngoại ngữ
2 GDCD Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Sinh học Lịch Sử
3 Ngữ văn Tin học Ngữ văn Toán Toán Ngữ văn
4 Công nghệ Hóa học Sinh học Vật lí Toán SHL
5 Vật lí Hóa học   Vật lí Hóa học  
11A4 1 Chào cờ Địa Lí Hóa học Toán Ngữ văn Công nghệ
2 Sinh học Ngữ văn Vật lí Toán Hóa học GDCD
3 Hóa học Vật lí Tin học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Sinh học
4 Ngoại ngữ Toán Lịch Sử Ngữ văn Ngoại ngữ SHL
5 Vật lí Toán   Ngữ văn Toán  
11A5 1 Chào cờ Ngữ văn Toán Vật lí Lịch Sử GDCD
2 Sinh học Ngữ văn Toán Hóa học Địa Lí Hóa học
3 Vật lí Toán Ngoại ngữ Sinh học Toán Vật lí
4 Hóa học Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Tin học SHL
5 Công nghệ Ngoại ngữ   Ngoại ngữ Ngữ văn  
11C1 1 Chào cờ Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Lịch Sử GDCD
2 Toán Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Tin học Toán
3 Sinh học Địa Lí Lịch Sử Công nghệ Vật lí Toán
4 Hóa học Ngữ văn Hóa học Ngữ văn Sinh học SHL
5 Vật lí Ngữ văn   Ngữ văn Ngoại ngữ  
11C2 1 Chào cờ Địa Lí Ngữ văn Ngữ văn Vật lí Sinh học
2 Toán Tin học Ngữ văn Công nghệ Hóa học Ngữ văn
3 Vật lí Ngoại ngữ Hóa học GDCD Toán Ngữ văn
4 Lịch Sử Ngoại ngữ Lịch Sử Toán Toán SHL
5 Ngoại ngữ Sinh học   Toán Ngoại ngữ  
11C3 1 Chào cờ Ngoại ngữ Vật lí Địa Lí Hóa học Toán
2 Hóa học Ngoại ngữ Công nghệ Sinh học Lịch Sử Ngữ văn
3 Ngữ văn Sinh học GDCD Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn
4 Vật lí Toán Tin học Ngữ văn Toán SHL
5 Lịch Sử Toán   Ngữ văn Toán  
11C4 1 Chào cờ Toán Lịch Sử Ngữ văn Ngoại ngữ Toán
2 Vật lí Toán GDCD Ngữ văn Lịch Sử Toán
3 Ngữ văn Hóa học Ngoại ngữ Địa Lí Ngữ văn Hóa học
4 Ngữ văn Ngoại ngữ Tin học Công nghệ Vật lí SHL
5 Sinh học Ngoại ngữ   Sinh học Toán  
11C5 1 Chào cờ Toán Công nghệ Hóa học Ngoại ngữ Hóa học
2 Lịch Sử Toán Lịch Sử Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ
3 Vật lí Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Vật lí GDCD
4 Ngữ văn Địa Lí Toán Sinh học Ngữ văn SHL
5 Ngữ văn Sinh học   Toán Tin học  
11C6 1 Chào cờ Sinh học Ngữ văn Ngữ văn Địa Lí Lịch Sử
2 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Toán Toán
3 Ngữ văn GDCD Toán Sinh học Toán Vật lí
4 Lịch Sử Tin học Công nghệ Ngoại ngữ Ngoại ngữ SHL
5 Hóa học Vật lí   Hóa học Ngoại ngữ  
11C7 1 Chào cờ Ngữ văn Toán Ngữ văn Công nghệ Hóa học
2 GDCD Tin học Toán Ngữ văn Ngữ văn Sinh học
3 Vật lí Ngoại ngữ Lịch Sử Hóa học Ngữ văn Lịch Sử
4 Ngoại ngữ Sinh học Vật lí Địa Lí Toán SHL
5 Ngoại ngữ Toán   Ngoại ngữ Toán  
 
KHỐI 12 HỌC CHÍNH KHÓA
Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
12A1 1 Chào cờ Lịch Sử Vật lí Toán Địa Lí Vật lí
2 Vật lí GDCD Ngoại ngữ Toán Công nghệ Ngữ văn
3 Ngoại ngữ Toán Hóa học Ngữ văn Lịch Sử Ngữ văn
4 Ngoại ngữ Sinh học Toán Sinh học Tin học SHL
5 Hóa học Ngoại ngữ Toán   Hóa học  
12A2 1 Chào cờ Tin học Sinh học Hóa học Lịch Sử Hóa học
2 Công nghệ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Địa Lí Hóa học
3 Vật lí Ngoại ngữ Lịch Sử Toán Toán Toán
4 Sinh học Ngữ văn Vật lí GDCD Toán SHL
5 Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lí   Ngữ văn  
12B1 1 Chào cờ GDCD Vật lí Sinh học Vật lí Sinh học
2 Ngoại ngữ Lịch Sử Hóa học Địa Lí Vật lí Hóa học
3 Ngữ văn Ngoại ngữ Công nghệ Ngữ văn Tin học Hóa học
4 Toán Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Lịch Sử SHL
5 Toán Toán Ngoại ngữ   Toán  
12B2 1 Chào cờ Sinh học Lịch Sử Địa Lí Hóa học Ngữ văn
2 Công nghệ Hóa học Vật lí GDCD Lịch Sử Ngữ văn
3 Ngoại ngữ Hóa học Tin học Toán Vật lí Sinh học
4 Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Toán Vật lí SHL
5 Toán Toán Ngoại ngữ   Ngoại ngữ  
12C1 1 Chào cờ Toán Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn
2 Ngữ văn Toán Sinh học Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lí
3 Tin học Địa Lí Vật lí Toán Hóa học Công nghệ
4 Ngoại ngữ Lịch Sử Hóa học Toán Địa Lí SHL
5 Sinh học GDCD Ngoại ngữ   Lịch Sử  
12C2 1 Chào cờ Lịch Sử Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn
2 Toán Địa Lí Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Sinh học
3 Toán Toán Hóa học Sinh học Hóa học Vật lí
4 Tin học GDCD Toán Ngoại ngữ Lịch Sử SHL
5 Vật lí Công nghệ Toán   Địa Lí  
12C3 1 Chào cờ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Toán Sinh học
2 Ngữ văn Công nghệ Ngoại ngữ Vật lí Toán Ngữ văn
3 Sinh học GDCD Toán Ngữ văn Lịch Sử Tin học
4 Vật lí Địa Lí Toán Ngữ văn Hóa học SHL
5 Ngoại ngữ Lịch Sử Hóa học   Địa Lí  
12C4 1 Chào cờ Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Lịch Sử
2 Toán Toán Lịch Sử Ngoại ngữ Toán GDCD
3 Hóa học Ngữ văn Sinh học Vật lí Ngữ văn Công nghệ
4 Sinh học Vật lí Ngữ văn Hóa học Địa Lí SHL
5 Ngoại ngữ Địa Lí Ngữ văn   Tin học  
12C5 1 Chào cờ Tin học Lịch Sử Vật lí Công nghệ Toán
2 Toán Địa Lí Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Toán
3 Toán Vật lí Ngoại ngữ Địa Lí Sinh học Lịch Sử
4 Hóa học GDCD Ngoại ngữ Hóa học Ngữ văn SHL
5 Ngữ văn Ngoại ngữ Sinh học   Ngữ văn  
12C6 1 Chào cờ Công nghệ Vật lí GDCD Tin học Vật lí
2 Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Địa Lí Hóa học Lịch Sử
3 Lịch Sử Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Ngữ văn
4 Ngữ văn Sinh học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán SHL
5 Hóa học Địa Lí Toán   Sinh học  

Tác giả bài viết: Thầy Vĩnh
Nguồn tin: Trường THPT Phan Ngọc Hiển
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thông báo

Đã có bằng tốt nghiệp chính thức THPT QG 2016, các em liên hệ với văn phòng nhà trường để nhận.

Thăm dò ý kiến

Trường THPT Phan Ngọc Hiển được thành lập năm nào?

Năm 1986

Năm 1989

Năm 2000

Năm 2001

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 21
  • Khách viếng thăm: 18
  • Thành viên online: 1
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 4490
  • Tháng hiện tại: 73491
  • Tổng lượt truy cập: 4967797

Học sinh giỏi vòng tỉnh

Hồ Nguyễn Ánh Tuyết - 11C1

- Giải ba: Lịch sử

Huỳnh Ngọc Trâm - 11C2

- Giải khuyến khích: Lịch sử

Huỳnh Trần Phước - 11C2

- Giải khuyến khích: Lịch sử

Sơn Hồng Nhi - 11C3

- Giải khuyến khích: Lịch sử

Phạm Thị Liên - 12D

- Giải khuyến khích: Văn

Lê Lâm Linh - 12E2

- Giải khuyến khích: Văn

Trần Quang Nhật - 11A2

- Giải ba: Tin học

Trầm Ngọc Mãi - 12D

- Giải nhì: Tiếng Anh

Trang Thu Uyên - 11A3

- Giải khuyến khích: Tiếng Anh

Liên kết website