Danh sách Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

ĐĂNG KÝ HỌC TỐT TUẦN 07

Chúc các lớp đạt tuần, ngày học tốt.

 

Bài kiểm tra 45 phút các môn, qua các năm

Bài kiểm tra 45 phút các môn, qua các năm

 

Phân công giáo viên coi kiểm tra tập trung tuần 7

Phân công giáo viên coi kiểm tra tập trung tuần 7

 

Kiểm tra tập trung tuần 7

Ngày tập trung kiểm tra: thứ 7, ngày 21/10/2017

 

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 06

Chúc mừng các lớp có thứ hạng cao trong thi đua tuần 06.

 

Kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh khối 12 THPT, năm học 2017 - 2018

Kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh khối 12 THPT, năm học 2017 - 2018

 

ĐĂNG KÝ HỌC TỐT TUẦN 06

Chúc các lớp đạt tuần, ngày học tốt.

 

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 05

Chúc mừng các lớp có thứ hạng cao trong thi đua tuần 05.

 

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 12

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 12

 

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 11

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 11

 

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 10

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 10

 

Kế hoạch tuần kiểm tra 15 phút và 45 phút, học kỳ I, năm học 2017 - 2018

Kế hoạch tuần kiểm tra 15 phút và 45 phút, học kỳ I, năm học 2017 - 2018

 

ĐĂNG KÝ HỌC TỐT TUẦN 05

Chúc các lớp đạt tuần, ngày học tốt.

 

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 04

Chúc mừng các lớp có thứ hạng cao trong thi đua tuần 04.

 

Danh sách học sinh dự thi HS giỏi vòng tỉnh lớp 12 THPT, năm học 2017 - 2018

Danh sách học sinh dự thi HS giỏi vòng tỉnh lớp 12 THPT, năm học 2017 - 2018

 
Trang web của nhà trường tạm dừng hoạt động để nâng cấp......

Thời khóa biểu buổi chiều học kỳ I, năm học 2017 - 2018

Đăng lúc: Thứ sáu - 22/09/2017 05:04 - Người đăng bài viết: thayvinh
Thời khóa biểu buổi chiều học kỳ I, năm học 2017 - 2018

Thời khóa biểu buổi chiều học kỳ I, năm học 2017 - 2018

Thời khóa biểu buổi chiều học kỳ I, năm học 2017 - 2018
THỜI ĐIỂM TẬP TRUNG
TIẾT SÁNG CHIỀU GHI CHÚ
SH15' 6h45 12h45  
1 7h 1h  
2 7h45 1h45  
3 8h50 2h50  
4 9h40 3h40  
5 10h30 4h30  
 

PHÂN CÔNG PHÒNG HỌC THÊM VÀ CHÉO BUỔI CÁC LỚP KHỐI 11
Áp dụng từ ngày 25/9/2017
TT LỚP Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ
1 11A1   P17 P16 P18 P19    
2 11A2 P11   P27 P27 P27    
3 11A3 P27 P27   P28 P28    
4 11A4 P28 P28 P28   P29    
5 11A5 P29 P29 P29 P29      
6 11C1   P30 P30 P30 P30    
7 11C2 P30   P31 P31 P31    
8 11C3 P31 P31   P32 P32    
9 11C4 P32 P32 P32   P19    
10 11C5 P15 P13 P12 P12      
11 11C6   P33 P33 P33 P33    
12 11C7 P33   P16 P14 P20    
Các lớp ghép:
Thứ 3, tiết 4,5: Sinh học 11A1 và 11A3 học tại phòng 27.    
Thứ 5, tiết 4,5: Sinh học 11A2 và 11A5 học tại phòng 27.    
Lưu ý thêm về phòng học (đối với lớp 11A1, 11C4 và 11C7):
1/ Lớp 11A1, thứ 4 học nghề PT tập trung tại phòng máy, tiết 4,5 lên phòng 16,
khi đó lớp 11C7 rời khỏi phòng 16 lên phòng máy học nghề PT.
2/ Lớp 11A1, thứ 6 học tiết 2,3 không lên phòng học, tiết 4,5 lên phòng 19,
khi đó lớp 11C4 rời khỏi phòng 19 lên phòng máy học nghề PT.

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU, HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017-2018
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 25/9/2017

KHỐI 10 HỌC CHÍNH KHÓA
Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
10C1 Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Hóa học Công nghệ Vật lí
Toán Địa Lí Sinh học Ngữ văn Ngoại ngữ SHL
Vật lí GDCD Toán Toán Ngoại ngữ  
Vật lí Tin học Ngữ văn Tin học Ngữ văn  
Chào cờ Hóa học Ngữ văn Địa Lí Lịch Sử  
10C2 Địa Lí Vật lí Lịch Sử Toán Tin học Ngữ văn
Toán Vật lí Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lí SHL
Tin học Ngoại ngữ Địa Lí Ngữ văn GDCD  
Ngữ văn Ngoại ngữ Sinh học Hóa học Toán  
Chào cờ Hóa học Công nghệ Ngoại ngữ Toán  
10C3 Hóa học Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lí
Vật lí Công nghệ Địa Lí Tin học Ngữ văn SHL
Vật lí Sinh học Toán Ngữ văn Địa Lí  
Lịch Sử Toán Ngoại ngữ Toán GDCD  
Chào cờ Tin học Ngoại ngữ Toán Hóa học  
10C4 Ngoại ngữ Toán Công nghệ Hóa học Toán Lịch Sử
Tin học GDCD Ngữ văn Ngoại ngữ Toán SHL
Vật lí Hóa học Toán Sinh học Tin học  
Vật lí Ngoại ngữ Vật lí Ngữ văn Địa Lí  
Chào cờ Ngoại ngữ Địa Lí Ngữ văn Ngữ văn  
10C5 Lịch Sử Hóa học Ngoại ngữ Ngoại ngữ GDCD Tin học
Vật lí Ngữ văn Vật lí Ngoại ngữ Hóa học SHL
Toán Ngữ văn Vật lí Tin học Công nghệ  
Sinh học Toán Địa Lí Toán Ngữ văn  
Chào cờ Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Địa Lí  
10C6 Vật lí GDCD Địa Lí Vật lí Tin học Công nghệ
Tin học Hóa học Toán Vật lí Địa Lí SHL
Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Hóa học  
Lịch Sử Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn Toán  
Chào cờ Toán Ngoại ngữ Sinh học Toán  
10C7 Toán Địa Lí Ngoại ngữ Toán Địa Lí Ngoại ngữ
Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ GDCD Ngữ văn SHL
Lịch Sử Toán Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn  
Vật lí Hóa học Vật lí Sinh học Hóa học  
Chào cờ Tin học Vật lí Tin học Công nghệ  
10C8 Sinh học Toán Ngoại ngữ Tin học Công nghệ Lịch Sử
Địa Lí Hóa học Toán Toán GDCD SHL
Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Hóa học Địa Lí  
Tin học Vật lí Ngữ văn Ngoại ngữ Vật lí  
Chào cờ Vật lí Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn  
10C9 Địa Lí Hóa học Tin học Hóa học Tin học Ngữ văn
Lịch Sử Toán Ngoại ngữ Sinh học Địa Lí SHL
Vật lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán  
Ngữ văn Ngữ văn Vật lí Toán Công nghệ  
Chào cờ Ngữ văn Vật lí Toán GDCD  
10C10 Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn GDCD Vật lí Sinh học
Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Tin học SHL
Toán Lịch Sử Toán Toán Ngữ văn  
Tin học Hóa học Vật lí Địa Lí Ngữ văn  
Chào cờ Địa Lí Vật lí Hóa học Công nghệ  
10C11 Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Địa Lí Ngữ văn Tin học
Vật lí Ngoại ngữ GDCD Ngoại ngữ Công nghệ SHL
Vật lí Hóa học Lịch Sử Vật lí Hóa học  
Toán Địa Lí Tin học Ngữ văn Toán  
Chào cờ Sinh học Toán Ngữ văn Toán  
10C12 Tin học Lịch Sử Toán Toán Địa Lí Vật lí
Toán Hóa học Toán Ngoại ngữ Ngữ văn SHL
Địa Lí Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ Hóa học  
Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn Vật lí Công nghệ  
Chào cờ Ngữ văn GDCD Vật lí Tin học  
10C13 Ngữ văn Công nghệ Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Tin học
Vật lí Lịch Sử Ngoại ngữ Vật lí Ngữ văn SHL
Tin học Hóa học Ngoại ngữ Vật lí Ngữ văn  
Địa Lí Sinh học GDCD Hóa học Toán  
Chào cờ Ngoại ngữ Toán Địa Lí Toán  

KHỐI 11 HỌC CHÉO BUỔI VÀ HỌC THÊM
Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
11A1 2   Toán Nghề Thể dục Thể dục  
3   Toán Nghề Toán GD QP-AN  
4   Sinh học Ngoại ngữ Hóa học Vật lí  
5   Sinh học Ngoại ngữ Hóa học Vật lí  
11A2 2 Hóa học   Vật lí Thể dục Thể dục  
3 Hóa học   Vật lí GD QP-AN Toán  
4 Ngoại ngữ   Toán Sinh học Nghề  
5 Ngoại ngữ   Toán Sinh học Nghề  
11A3 2 Ngoại ngữ GD QP-AN   Toán Nghề  
3 Ngoại ngữ Thể dục   Thể dục Nghề  
4 Toán Sinh học   Vật lí Hóa học  
5 Toán Sinh học   Vật lí Hóa học  
11A4 2 GD QP-AN Thể dục Nghề   Sinh học  
3 Thể dục Toán Nghề   Sinh học  
4 Vật lí Hóa học Toán   Ngoại ngữ  
5 Vật lí Hóa học Toán   Ngoại ngữ  
11A5 2 Vật lí Thể dục Ngoại ngữ Hóa học    
3 Vật lí Nghề Ngoại ngữ Hóa học    
4 GD QP-AN Nghề Toán Sinh học    
5 Thể dục Toán Toán Sinh học    
11C1 2   Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Ngữ văn  
3   Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Thể dục  
4   Nghề Lịch Sử GD QP-AN Địa Lí  
5   Nghề Lịch Sử Thể dục Địa Lí  
11C2 2 Ngữ văn   Lịch Sử Thể dục Toán  
3 Ngữ văn   Lịch Sử Địa Lí Toán  
4 Nghề   Ngoại ngữ Địa Lí GD QP-AN  
5 Nghề   Ngoại ngữ Ngữ văn Thể dục  
11C3 2 Ngữ văn Thể dục   Toán Ngữ văn  
3 Thể dục GD QP-AN   Toán Ngữ văn  
4 Nghề Địa Lí   Ngoại ngữ Lịch Sử  
5 Nghề Địa Lí   Ngoại ngữ Lịch Sử  
11C4 2 Lịch Sử Toán Ngoại ngữ   Thể dục  
3 Lịch Sử Toán Ngoại ngữ   Ngữ văn  
4 Địa Lí GD QP-AN Ngữ văn   Nghề  
5 Địa Lí Thể dục Ngữ văn   Nghề  
11C5 2 Ngữ văn Ngữ văn Lịch Sử Nghề    
3 Ngữ văn Thể dục Lịch Sử Nghề    
4 Thể dục Ngoại ngữ Địa Lí Toán    
5 GD QP-AN Ngoại ngữ Địa Lí Toán    
11C6 2   Lịch Sử Toán Nghề Ngoại ngữ  
3   Lịch Sử Toán Nghề Ngoại ngữ  
4   Thể dục Ngữ văn Thể dục Địa Lí  
5   GD QP-AN Ngữ văn Ngữ văn Địa Lí  
11C7 2 Thể dục   Ngữ văn Địa Lí Lịch Sử  
3 GD QP-AN   Ngữ văn Địa Lí Lịch Sử  
4 Ngoại ngữ   Nghề Toán Thể dục  
5 Ngoại ngữ   Nghề Toán Ngữ văn  

KHỐI 12 HỌC CHÉO BUỔI VÀ HỌC THÊM
Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
12A1 2   Toán Vật lí Hóa học Sinh học  
3   Thể dục Vật lí Hóa học Sinh học  
4   Ngoại ngữ GD QP-AN Toán    
5   Ngoại ngữ Thể dục Toán    
12A2 2 Ngoại ngữ Thể dục     Vật lí  
3 Ngoại ngữ Toán     Vật lí  
4 Thể dục Hóa học     Toán  
5 GD QP-AN Hóa học     Toán  
12B1 2 Sinh học   Hóa học Toán Vật lí  
3 Sinh học   Hóa học Toán Vật lí  
4 Toán   Ngoại ngữ GD QP-AN Thể dục  
5     Ngoại ngữ Thể dục    
12B2 2 Thể dục Toán Sinh học   Vật lí  
3 Toán Hóa học Sinh học   Vật lí  
4 Toán Hóa học Ngoại ngữ   Thể dục  
5   GD QP-AN Ngoại ngữ      
12C1 2     Ngữ văn Ngoại ngữ GD QP-AN  
3   Toán Địa Lí Ngoại ngữ Thể dục  
4   Toán Địa Lí Lịch Sử Ngữ văn  
5     Thể dục Lịch Sử Ngữ văn  
12C2 2 Ngữ văn Ngữ văn   Toán Lịch Sử  
3 GD QP-AN Ngữ văn   Toán Lịch Sử  
4 Thể dục Địa Lí   Thể dục Ngoại ngữ  
5   Địa Lí     Ngoại ngữ  
12C3 2 Địa Lí   Thể dục Lịch Sử    
3 Địa Lí   GD QP-AN Lịch Sử Ngữ văn  
4 Ngữ văn   Toán Ngoại ngữ Ngữ văn  
5     Toán Ngoại ngữ Thể dục  
12C4 2 Ngữ văn Địa Lí Ngữ văn   Thể dục  
3 Ngữ văn Địa Lí Thể dục   Lịch Sử  
4   Toán Ngoại ngữ   Lịch Sử  
5   Toán Ngoại ngữ   GD QP-AN  
12C5 2 Lịch Sử Toán Địa Lí Ngữ văn    
3 Lịch Sử Toán Địa Lí Ngoại ngữ    
4   GD QP-AN Ngữ văn Ngoại ngữ    
5   Thể dục Ngữ văn Thể dục    
12C6 2 GD QP-AN Địa Lí Ngữ văn Thể dục    
3 Ngoại ngữ Địa Lí Ngữ văn Ngữ văn    
4 Ngoại ngữ Thể dục Lịch Sử Toán    
5     Lịch Sử Toán    

Tác giả bài viết: Thầy Vĩnh
Nguồn tin: Trường THPT Phan Ngọc Hiển
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thông báo

Đã có bằng tốt nghiệp chính thức THPT QG 2016, các em liên hệ với văn phòng nhà trường để nhận.

Thăm dò ý kiến

Sau khi học xong THPT, em sẽ đi đâu?

Thi vào các trường ĐH.

Thi vào các trường CĐ

Thi vào các trường trung cấp nghề.

Kiếm việc làm phụ giúp gia đình.

Theo hướng khác.

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 8
  • Khách viếng thăm: 5
  • Thành viên online: 1
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 4490
  • Tháng hiện tại: 73474
  • Tổng lượt truy cập: 4967780

Học sinh giỏi vòng tỉnh

Hồ Nguyễn Ánh Tuyết - 11C1

- Giải ba: Lịch sử

Huỳnh Ngọc Trâm - 11C2

- Giải khuyến khích: Lịch sử

Huỳnh Trần Phước - 11C2

- Giải khuyến khích: Lịch sử

Sơn Hồng Nhi - 11C3

- Giải khuyến khích: Lịch sử

Phạm Thị Liên - 12D

- Giải khuyến khích: Văn

Lê Lâm Linh - 12E2

- Giải khuyến khích: Văn

Trần Quang Nhật - 11A2

- Giải ba: Tin học

Trầm Ngọc Mãi - 12D

- Giải nhì: Tiếng Anh

Trang Thu Uyên - 11A3

- Giải khuyến khích: Tiếng Anh

Liên kết website