Danh sách Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

ĐĂNG KÝ HỌC TỐT TUẦN 07

Chúc các lớp đạt tuần, ngày học tốt.

 

Bài kiểm tra 45 phút các môn, qua các năm

Bài kiểm tra 45 phút các môn, qua các năm

 

Phân công giáo viên coi kiểm tra tập trung tuần 7

Phân công giáo viên coi kiểm tra tập trung tuần 7

 

Kiểm tra tập trung tuần 7

Ngày tập trung kiểm tra: thứ 7, ngày 21/10/2017

 

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 06

Chúc mừng các lớp có thứ hạng cao trong thi đua tuần 06.

 

Kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh khối 12 THPT, năm học 2017 - 2018

Kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh khối 12 THPT, năm học 2017 - 2018

 

ĐĂNG KÝ HỌC TỐT TUẦN 06

Chúc các lớp đạt tuần, ngày học tốt.

 

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 05

Chúc mừng các lớp có thứ hạng cao trong thi đua tuần 05.

 

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 12

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 12

 

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 11

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 11

 

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 10

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 10

 

Kế hoạch tuần kiểm tra 15 phút và 45 phút, học kỳ I, năm học 2017 - 2018

Kế hoạch tuần kiểm tra 15 phút và 45 phút, học kỳ I, năm học 2017 - 2018

 

ĐĂNG KÝ HỌC TỐT TUẦN 05

Chúc các lớp đạt tuần, ngày học tốt.

 

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 04

Chúc mừng các lớp có thứ hạng cao trong thi đua tuần 04.

 

Danh sách học sinh dự thi HS giỏi vòng tỉnh lớp 12 THPT, năm học 2017 - 2018

Danh sách học sinh dự thi HS giỏi vòng tỉnh lớp 12 THPT, năm học 2017 - 2018

 
Trang web của nhà trường tạm dừng hoạt động để nâng cấp......

Phân công chuyên môn, học kỳ I, năm học 2017 - 2018

Đăng lúc: Thứ tư - 30/08/2017 05:11 - Người đăng bài viết: thayvinh
Phân công chuyên môn, học kỳ I, năm học 2017 - 2018

Phân công chuyên môn, học kỳ I, năm học 2017 - 2018

Phân công chuyên môn, học kỳ I, năm học 2017 - 2018
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 - 2018
Thực hiện từ ngày 28/8/2017
(có điều chỉnh các môn lý, sinh, GDCD, tiếng Anh)
TT HỌ VÀ TÊN GV DẠY
MÔN
GIẢNG DẠY CÁC LỚP GHI CHÚ  
 
1 Phan Văn Việt Toán HN khối 12    
2 Trần Thị Đông Toán 12A2,C4, 10C9    
3 Trần Trọng Trung Toán 12B2,C2, 10C7    
4 Ng Bảo Ngọc Phượng Toán 12C3,C5, 11A3    
5 Trần Thanh Nghĩa Toán 11C5, 10C10,11,12    
6 Trần Thanh Huyền Toán 11A5,C1, 10C3    
7 Phạm Thanh Huy Toán 12A1,C1, 11C3,C6    
8 Võ Văn Thăm Toán 12B1,C6, 10C2    
9 Nguyễn Kiều Phương Toán 11A4,C2, 10C1,5    
10 Nguyễn Thị Hương Toán 11A2,C4, 10C4,6    
11 Trần Quang Phong Toán 11A1,C7, 10C8,13    
12 Nguyễn Quốc Vĩnh 12B1    
13 Nguyễn Thị Tố Nga 12A2,C2, 10C8    
14 Lê Quang Dũng Lý,CN 12A1,C1, 10C4; CN 11C6,C7    
15 Huỳnh Văn Triều 11A2,C1, 10C2,10    
16 Đoàn Kim Khoa Lý,CN 11C2,C6; CN 11A1,A2,A3,A4,A5    
17 Nguyễn Văn Trận 11A4,C3,C7, 10C5,9    
18 Hoàng Nhật Thụy Lý,CN 11A5, 10C12; CN 11C1,C2,C3,C4,C5    
19 Nguyễn Thanh Tuỷ Lý,CN 12B2,C6, 11A1; CN 12C3,C4,C5,C6    
20 Dương Ngọc Lam 12C3,C4,C5, 10C3,7    
21 Dương Hoàng Gấm 11C4,C5, 10C6,11    
22 Võ Minh Vẹn 11A3, 10C1,13    
23 Trần Thị Cẩm Bé Hóa 12A2,C4, 11A2,C2,C4, 10C3,11    
24 Trần Văn Mười Hóa 12A1,C1,C3, 10C6,7,9,13    
25 Trần Thị Hoa Hóa 12B1,C5, 11A4,C3,7, 10C5,12    
26 Châu Quốc Duyên Hóa 12B2,C2,C6, 11A1,C1, 10C1,8    
27 Trương Thanh Nhân Hóa 11A3,A5,C5,C6, 10C2,4,10    
28 Huỳnh Vĩnh Hưng Sinh,CN 12A2,C1, 11A4,C2,C7; CN 10C8,9,10    
29 Trần Thái Phương Sinh 12C4,C5,C6, 11A1,A3,C1,C4,C5,C6    
30 Trần Văn Phúc Sinh,CN 10C1,2,3,11,12,13, CN 10C1,2,3,4,5,6,7,11,12,13    
31 Lê Thị Cẩm Vân Sinh 12B1,C2, 10C4,5,6,7,8,9,10    
32 Trần út Nhỏ Sinh 12A1,B2,C3, 11A2,A5,C3    
33 Huỳnh Văn Gìn Văn 12C2,C3, 11A3    
34 Nguyễn Thị Dung Văn 12B2,C6, 11C6    
35 Lê Thanh Toàn Văn 12A2,C4, 10C13    
36 Trương Thị Bích Kiều Văn 12A1,C1, 11C4    
37 Nguyễn Thị Hương Văn 11A4,C7, 10C5,12    
38 Nguyễn Hồng Xuyến Văn 10C1,4,7    
39 Phạm Thị Lý Văn 12B1,C5, 10C3,6    
40 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên Văn 11A1,C3, 10C11    
41 Nguyễn Thị Mỹ Lan Văn 11A5,C5, 10C9    
42 Thang Bích Chăm Văn 11C1, 10C8,10    
43 Trần Thị Thu Thuỷ Văn 11A2,C2, 10C2    
44 Lê Thanh Tuấn Sử 12C1,C2,C3, 11A1,A2,C1,C2,C3    
45 Phạm Phú Thống Sử 12C4,C5,C6, 10C1,10,11,12,13    
46 Nguyễn Thị Cẩm Lình Sử 11A3,A4,A5,C4,C5,C6,C7, 10C2,3,4    
47 Trần Quốc Thới Sử 12A1,A2,B1,B2, 10C5,6,7,8,9    
48 Đỗ Văn Để Địa 12A1,A2,C1,C2    
49 Nguyễn Ngọc Hân Địa 12B1,C3,C4, 11A1,A2,A3,C3,C4, 10C2,3,4,5,6,7    
50 Nguyễn Phương Thảo Địa 11C1,C2, 10C1    
51 Nguyễn Văn Tư Địa 12B2,C5,C6, 11A4,A5,C5,C6,C7, 10C8,9,10,11,12,13    
52 Nguyễn Thị Hoa GDCD 11A1,A4,A5,C7, 10C1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
53 Nguyễn Trọng Hữu GDCD 12A1,B1,C1,C2,C3, 10C11,12,13    
54 Lê Thị Hồng Ngân GDCD 12A2,B2,C4,C5,C6, 11A2,A3,C1,C2,C3,C4,C5,C6    
55 Bùi Phúc Xuân AV 12A2,C5, 10C2,5    
56 Huỳnh Thị Kiều Anh AV 12B1,C3, 11A2,C4,C6    
57 Phan Thị Diệu AV 12B2,C4, 11A1,C5,C7    
58 Trần Thanh Thảo AV 11A3, 10C3,7,12    
59 Tạ Cẩm Thi AV 12C1,C2, 11A5,C2,C3    
60 Trần Thị Mỹ Nghiêm AV 10C4,6,8,10    
61 Võ Thị Đỗ Quyên AV 11A4,C1, 10C1,13    
62 Tô Chí Mến AV 12A1,C6, 10C9,11    
63 Trần Văn Hận Tin 11A5,C5, 10C7; NPT 11A5,C5    
64 Phạm Việt Linh Tin 11A2, 10C1,2,3,4,5; NPT 11A2,C3    
65 Quách Thùy Dương Tin 12A1,C1,C2,C3, 11A1,A3,C6,C7; NPT 11A1,C7    
66 Trang Thanh Đạm Tin 12A1,B1,B2,C4,C5,C6, 11C1,C2,C3; NPT 11C1,C2    
67 Huỳnh Thị Chúc Ly Tin 11A4,C4, 10C9,10,11; NPT 11A4,C4    
68 Tào Ngọc Dung Tin 10C6,8,12,13, NPT 11A3,C6    
69 Bùi Văn Hiếu TD,QP 11A1; QP 10C1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11    
70 Nguyễn Vũ Huynh TD 12B2,C1,C2,C3,C4,C5,C6, 11A3,A5    
71 Đặng Phát Đạt TD 10C1,2,3,4,5,6,7    
72 Nguyễn Trường Sinh TD,QP 12A1,A2,B1; QP khối 12    
73 Lâm Văn Sang TD 11C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7    
74 Lý Minh Cần TD,QP 11A2, QP khối 11, 10C12,13    
75 Nguyễn Thanh Tạo TD 11A4, 10C8,9,10,11,12,13    

Tác giả bài viết: Thầy Vĩnh
Nguồn tin: Trường THPT Phan Ngọc Hiển
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thông báo

Đã có bằng tốt nghiệp chính thức THPT QG 2016, các em liên hệ với văn phòng nhà trường để nhận.

Thăm dò ý kiến

Sau khi học xong THPT, em sẽ đi đâu?

Thi vào các trường ĐH.

Thi vào các trường CĐ

Thi vào các trường trung cấp nghề.

Kiếm việc làm phụ giúp gia đình.

Theo hướng khác.

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 58
  • Khách viếng thăm: 56
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 3537
  • Tháng hiện tại: 77268
  • Tổng lượt truy cập: 4971574

Học sinh giỏi vòng tỉnh

Hồ Nguyễn Ánh Tuyết - 11C1

- Giải ba: Lịch sử

Huỳnh Ngọc Trâm - 11C2

- Giải khuyến khích: Lịch sử

Huỳnh Trần Phước - 11C2

- Giải khuyến khích: Lịch sử

Sơn Hồng Nhi - 11C3

- Giải khuyến khích: Lịch sử

Phạm Thị Liên - 12D

- Giải khuyến khích: Văn

Lê Lâm Linh - 12E2

- Giải khuyến khích: Văn

Trần Quang Nhật - 11A2

- Giải ba: Tin học

Trầm Ngọc Mãi - 12D

- Giải nhì: Tiếng Anh

Trang Thu Uyên - 11A3

- Giải khuyến khích: Tiếng Anh

Liên kết website