Danh sách Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

ĐĂNG KÝ HỌC TỐT TUẦN 07

Chúc các lớp đạt tuần, ngày học tốt.

 

Bài kiểm tra 45 phút các môn, qua các năm

Bài kiểm tra 45 phút các môn, qua các năm

 

Phân công giáo viên coi kiểm tra tập trung tuần 7

Phân công giáo viên coi kiểm tra tập trung tuần 7

 

Kiểm tra tập trung tuần 7

Ngày tập trung kiểm tra: thứ 7, ngày 21/10/2017

 

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 06

Chúc mừng các lớp có thứ hạng cao trong thi đua tuần 06.

 

Kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh khối 12 THPT, năm học 2017 - 2018

Kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh khối 12 THPT, năm học 2017 - 2018

 

ĐĂNG KÝ HỌC TỐT TUẦN 06

Chúc các lớp đạt tuần, ngày học tốt.

 

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 05

Chúc mừng các lớp có thứ hạng cao trong thi đua tuần 05.

 

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 12

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 12

 

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 11

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 11

 

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 10

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 10

 

Kế hoạch tuần kiểm tra 15 phút và 45 phút, học kỳ I, năm học 2017 - 2018

Kế hoạch tuần kiểm tra 15 phút và 45 phút, học kỳ I, năm học 2017 - 2018

 

ĐĂNG KÝ HỌC TỐT TUẦN 05

Chúc các lớp đạt tuần, ngày học tốt.

 

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 04

Chúc mừng các lớp có thứ hạng cao trong thi đua tuần 04.

 

Danh sách học sinh dự thi HS giỏi vòng tỉnh lớp 12 THPT, năm học 2017 - 2018

Danh sách học sinh dự thi HS giỏi vòng tỉnh lớp 12 THPT, năm học 2017 - 2018

 
Trang web của nhà trường tạm dừng hoạt động để nâng cấp......

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 12

Đăng lúc: Thứ năm - 05/10/2017 23:16 - Người đăng bài viết: thayvinh
Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 12

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 12

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 12
DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA TẬP TRUNG KHỐI 12
Phòng 03       Phòng 04    
TT Họ  Tên Lớp G/C   TT Họ  Tên Lớp G/C
1 Nguyễn Duy Anh 12A1     1 Phạm Thành Danh 12B1  
2 Nguyễn Đức Anh 12A1     2 Võ Thị Dậm 12A2  
3 Nguyễn Hồng Anh 12B1     3 Hà Lâm Phương Dung 12A1  
4 Nguyễn Kim Anh 12B1     4 Nguyễn Anh Duy 12B1  
5 Phạm Lan Anh 12A2     5 Nguyễn Bảo Duy 12A1  
6 Nguyễn Minh Anh 12B1     6 Phạm Khánh Duy 12A2  
7 Đặng Ngọc Anh 12B2     7 Trần Thị Khánh Duy 12B2  
8 Trần Liễu Nhựt Anh 12A1     8 Lý Hiếu Dương 12A2  
9 Huỳnh Phương Anh 12A1     9 Đinh Mộng Thùy Dương 12B1  
10 Nguyễn Phương Anh 12A2     10 Đinh Ngọc Thùy Dương 12A2  
11 Nguyễn Thị Tố Anh 12B2     11 Đoàn Trọng Đại 12B2  
12 Lương Trần Tú Anh 12B1     12 Tô Vi Đal 12A2  
13 Đỗ Ngọc Ánh 12B2     13 Tạ Trường Đạt 12A2  
14 Phạm Ngọc Ánh 12A1     14 Cao Hải Đăng 12B1  
15 Trần Nhựt Băng 12A1     15 Đỗ Dương Tâm Đăng 12B2  
16 Lê Quốc Ca 12B1     16 Đặng Tiểu Đoan 12A1  
17 Lý Thu Cúc 12A2     17 Nguyễn Công Đoàn 12B1  
18 Lê Công Danh 12B2     18 Nguyễn Văn Đoàn 12B1  
19 Nguyễn Công Danh 12A1     19 Dương Phú Gia 12A2  
20 Huỳnh Quốc Danh 12B2     20 Nguyễn Quỳnh Giao 12B1  
                 
Phòng 05       Phòng 06    
TT Họ  Tên Lớp G/C   TT Họ  Tên Lớp G/C
1 Đinh Phước Hào 12B2     1 Lâm Lê Vĩ Khang 12B1  
2 Đoàn Ngọc Hằng 12A2     2 Tô Quốc Khánh 12A1  
3 Huỳnh Hiểu Hân 12A2     3 Võ Văn Khánh 12A2  
4 Nguyễn Phạm Hiếu Hân 12A1     4 Trương Chí Kiên 12A2  
5 Phạm Thị Ngọc Hân 12A2     5 Đặng Trung Kiên 12A1  
6 Lương Ngọc Hiển 12B1     6 Nguyễn Trung Kiên 12B1  
7 Nghị Trung Hiếu 12A2     7 Ngô Kiều Kiều 12B2  
8 Huỳnh Phước Hiệu 12A2     8 Nguyễn Mộng Kiều 12B1  
9 Trần Khánh Hoài 12A2     9 Võ Hoàng Lăm 12A2  
10 Nguyễn Văn Hùng 12A2     10 Lâm Chí Linh 12B2  
11 Đỗ Khánh Huy 12A1     11 Lê Thị Khánh Linh 12B1  
12 Võ Quang Huy 12B2     12 Phạm Thị Mai Linh 12B2  
13 Lưu Thy Huyền 12B2     13 Lê Ngọc Linh 12A2  
14 Nguyễn Như Huỳnh 12B1     14 Phan Nhật Linh 12A1  
15 Trần Minh Kha 12A1     15 Cao Yến Linh 12A1  
16 Nguyễn Tuyết Kha 12B1     16 Nguyễn Huỳnh Long 12A1  
17 Cao Vũ Kha 12A2     17 Nguyễn Hữu Long 12A2  
18 Phan Nguyễn Duy Khang 12B2     18 Mai Nhựt Long 12A1  
19 Tạ Quốc Khang 12B2     19 Phan Thành Long 12B2  
20 Văn Thái Khang 12A1     20 Nguyễn Văn Long 12B1  
Phòng 07       Phòng 08    
TT Họ  Tên Lớp G/C   TT Họ  Tên Lớp G/C
1 Huỳnh Phúc Lộc 12A1     1 Phan Thảo Nguyên 12A1  
2 Nguyễn Văn Lợi 12B1     2 Huỳnh Thị Thảo Nguyên 12B2  
3 Nguyễn Hoàng Luân 12A2     3 Cao Tú Nguyên 12A2  
4 Trịnh Trung Lượng 12A1     4 Văn Công Nguyễn 12B1  
5 Bùi Nguyễn Ngọc Mai 12A1     5 Huỳnh Trọng Nguyễn 12A1  
6 Võ Thị Mai 12B1     6 Nguyễn Cẩm Nhân 12B2  
7 Nguyễn Ngọc Xuân Mai 12B2     7 Nguyễn Hiền Nhân 12A1  
8 Mai Minh Mẩn 12A2     8 Huỳnh Trọng Nhân 12B1  
9 Trần Hoàng Mẫn 12A1     9 Huỳnh Trọng Nhân 12B2  
10 Nguyễn Thành Minh 12A1     10 Phan Trung Nhân 12A2  
11 Châu Hải My 12B2     11 Trần Tùng Nhân 12B1  
12 Trần Như Mỳ 12A2     12 Trần Quang Nhật 12B2  
13 Nguyễn Phong Nam 12A2     13 Huỳnh Yến Nhi 12B2  
14 Đặng Phương Nam 12B2     14 Trịnh Yến Nhi 12B2  
15 Nguyễn Phương Nam 12B1     15 Huỳnh Vương Yến Nhi 12B1  
16 Ngô Kim Ngân 12B2     16 Lê Hồng Nhiên 12B1  
17 Nguyễn Thanh Ngân 12B1     17 Nguyễn Thị Thúy Nhiên 12B2  
18 Nguyễn Tuyết Ngân 12A1     18 Lý Hứa Nhiều 12B2  
19 Trần Ngô Vĩnh Nghi 12A2     19 Trần Thị Mỹ Nhung 12A2  
20 Đoàn Tú Ngoan 12A1     20 Phạm Thị Tuyết Nhung 12B1  
                 
Phòng 09       Phòng 10    
TT Họ  Tên Lớp G/C   TT Họ  Tên Lớp G/C
1 Phan Huỳnh Như 12B1     1 Lê Phước Thịnh 12B1  
2 Lê Thị Huỳnh Như 12A1     2 Lê Trường Thịnh 12A2  
3 Vương Quỳnh Như 12A2     3 Lê Ngọc Thuận 12A1  
4 Lê Minh Nhựt 12B2     4 Phan Diểm Thúy 12A1  
5 Lê Đại Phát 12B1     5 Ngô Anh Thư 12B1  
6 Kim Văn Phước 12A2     6 Nguyễn Anh Thư 12A2  
7 Hồng Quang Phương 12A1     7 Lý Bích Tiên 12B1  
8 Nguyễn Chí Quyển 12B2     8 Thạch Cẩm Tiên 12A2  
9 Ngô Thị Diễm Quỳnh 12A2     9 Nguyễn Phương Việt Tiến 12A1  
10 Tạ Mạnh Quỳnh 12A1     10 Nguyễn Trọng Tính 12A2  
11 Nguyễn Trường Sang 12A1     11 Nguyễn Chí Toàn 12A2  
12 Trần Tấn Tài 12A1     12 Văn Tú Trang 12B1  
13 Dương Châu Tần 12B1     13 Nguyễn Ngọc Trâm 12B2  
14 Cao Quốc Thái 12B2     14 Trần Thảo Trâm 12A1  
15 Cao Như Thảo 12B2     15 Võ Hồng Trân 12B1  
16 Nguyễn Phương Thảo 12B1     16 Dương Huỳnh Trân 12B2  
17 Điền Mạnh Thế 12A2     17 Trần Thảo Trân 12B2  
18 Nguyễn Chí Thiện 12B2     18 Nguyễn Thành Trí 12B1  
19 Lâm Gia Thịnh 12B2     19 Phan Thị Trúc 12B1  
20 Lê Hữu Thịnh 12A1     20 Huỳnh Thiện Trung 12A1  
                 
Phòng 11       Phòng 12    
TT Họ  Tên Lớp G/C   TT Họ  Tên Lớp G/C
1 Đinh Văn Trường 12B2     1 Huỳnh Hoàng An 12C4  
2 Nguyễn Thị Cẩm Tú 12B1     2 Trần Hữu An 12C5  
3 Trần Ngọc Xuân Tú 12A1     3 Nguyễn Thúy An 12C6  
4 Nguyễn Mộng Tuyền 12A1     4 Bùi Thị Thúy An 12C1  
5 Trần Thị Thẩm Tuyến 12B2     5 Nguyễn Bảo Anh 12C4  
6 Tăng Ánh Tuyết 12A2     6 Trần Long Đông Anh 12C1  
7 Trương Hải Tứ 12A2     7 Nguyễn Hoàng Anh 12C1  
8 Trang Thu Uyên 12A2     8 Nguyễn Thị Hoàng Anh 12C2  
9 Võ Thị Vạn 12B1     9 Trần Phương Anh 12C2  
10 Trần Thị Thanh Vân 12A2     10 Nguyễn Trương Tiến Anh 12C2  
11 Huỳnh Quốc Viên 12B2     11 Thạch Vân Anh 12C4  
12 Nguyễn Lê Quang Vinh 12B2     12 Phạm Xuân Ánh 12C5  
13 Nguyễn Trần Thế Vinh 12A1     13 Nguyễn Duy Ân 12C4  
14 Nguyễn Hoàng Vủ 12A2     14 Huỳnh Thiên Ân 12C2  
15 Nguyễn Thị Xuân 12B1     15 Phan Thị Âu 12C5  
16 Ngô An Xuyên 12A2     16 Hồ Trung Bảo 12C1  
17 Nguyễn Thị Hồng Y 12B1     17 Trần Thái Băng 12C2  
18 Huỳnh Như Ý 12B2     18 Tạ Công Bằng 12C1  
19 Nguyễn Thị Như Ý 12B1     19 Nguyễn Hồng Bi 12C4  
20 Tạ Kim Yến 12A1     20 Nguyễn Cẩm Bình 12C4  
                 
Phòng 13       Phòng 14    
TT Họ  Tên Lớp G/C   TT Họ  Tên Lớp G/C
1 Thái Bình 12C1     1 Nguyễn Thị Đào 12C1  
2 Hồ Ngọc Châu 12C3     2 Phan Thị Đào 12C3  
3 Nguyễn Kim Chi 12C3     3 Nguyễn Tấn Đạt 12C2  
4 Nguyễn Minh Chương 12C5     4 Vũ Tấn Đạt 12C6  
5 Nguyễn Chí Công 12C1     5 Nguyễn Thành Đạt 12C5  
6 Lê Thành Công 12C6     6 Trương Triều Đạt 12C1  
7 Nguyễn Quốc Doanh 12C4     7 Trần Huỳnh Đức 12C4  
8 Bùi Thị Thùy Dung 12C5     8 Bùi Hữu Đường 12C2  
9 Nguyễn Anh Duy 12C3     9 Nguyễn Lan Em 12C6  
10 Phan Anh Duy 12C1     10 Đỗ Thị Như Em 12C3  
11 Nguyễn Khánh Duy 12C4     11 Lê Trân Em 12C3  
12 Nguyễn Thị Thúy Duy 12C6     12 Đỗ Thị Xuyến Em 12C4  
13 Nguyễn Thị Cẩm Duyên 12C3     13 Nguyễn Thị Ngọc Giao 12C4  
14 Huỳnh Hồng Duyên 12C4     14 Lê Thị Khánh Hà 12C3  
15 Lê Hải Dương 12C6     15 Nguyễn Thị Kim Hà 12C1  
16 Thái Hướng Dương 12C5     16 Lý Ngọc Hà 12C3  
17 Lê Minh Dương 12C4     17 Đoàn Thu Hà 12C2  
18 Nguyễn Phú Dương 12C1     18 Vũ Ngọc Hải 12C2  
19 Trần Thùy Dương 12C2     19 Nguyễn Kim Hằng 12C5  
20 Bùi Nguyễn Việt Dương 12C5     20 Trương Mỹ Hằng 12C3  
                 
Phòng 15       Phòng 16    
TT Họ  Tên Lớp G/C   TT Họ  Tên Lớp G/C
1 Lê Gia Hân 12C4     1 Lâm Dương Khan 12C6  
2 Phạm Hiểu Hân 12C2     2 Đặng Duy Khang 12C5  
3 Trần Tố Hân 12C1     3 Lê Duy Khang 12C4  
4 Dương Minh Hiển 12C2     4 Quách Duy Khang 12C6  
5 Nguyễn Thái Hiệp 12C3     5 Lâm Tú Khanh 12C5  
6 Đoàn Đình Hiếu 12C3     6 Hồ Tuấn Khanh 12C2  
7 Nguyễn Minh Hiếu 12C5     7 Trịnh Huỳnh Khiêm 12C6  
8 Phạm Minh Hiếu 12C2     8 Hoàng Văn Khiêm 12C4  
9 Lê Trung Hiếu 12C3     9 Trần Duy Khương 12C6  
10 Bùi Lê Trung Hiếu 12C4     10 Nguyễn Hiếu Kiên 12C3  
11 Ninh Đức Hòa 12C1     11 Lâm Minh Kiệt 12C6  
12 Trương Ngọc Huyền 12C3     12 Huỳnh Diễm Kiều 12C6  
13 Bùi Chúc Huỳnh 12C3     13 Nguyễn Ái Linh 12C4  
14 Dư Như Huỳnh 12C6     14 Nguyễn Trần Ái Linh 12C5  
15 Nguyễn Thị Như Huỳnh 12C5     15 Ngô Duy Linh 12C3  
16 Thái Mỹ Hương 12C2     16 Trương Mỹ Linh 12C6  
17 Nguyễn Sông Hương 12C2     17 Châu Nhựt Linh 12C2  
18 Huỳnh Văn Kết 12C5     18 Hỏa Thị Phương Linh 12C2  
19 Hồ Minh Kha 12C3     19 Nguyễn Thị Linh 12C3  
20 Nguyễn Việt Khá 12C2     20 Lê Yến Linh 12C1  
                 
Phòng 17       Phòng 18    
TT Họ  Tên Lớp G/C   TT Họ  Tên Lớp G/C
1 Nguyễn Đình Hoàng Long 12C2     1 Trần Thúy Ngân 12C2  
2 Huỳnh Nhật Long 12C3     2 Trần Trọng Nghĩa 12C1  
3 Nguyễn Các Los 12C6     3 Lâm Thị Bảo Ngọc 12C4  
4 Bùi Tài Lợi 12C5     4 Nguyễn Đình Nguyên 12C6  
5 Nguyễn Tài Lợi 12C1     5 Nguyễn Thảo Nguyên 12C5  
6 Lê Duy Luân 12C2     6 Dương Trung Nguyên 12C3  
7 Từ Triệu Mai 12C3     7 Nguyễn Trọng Nguyễn 12C6  
8 Phan Hoàng Minh 12C6     8 Võ Thị Ngọc Nhãn 12C1  
9 Dương Diễm My 12C4     9 Nguyễn Hữu Nhân 12C6  
10 Huỳnh Thị Diễm My 12C5     10 Trần Thị Nhân 12C6  
11 Trương Diễm My 12C6     11 Sơn Hồng Nhi 12C6  
12 Huỳnh My 12C2     12 Phạm Thị Phan Nhi 12C5  
13 Nguyễn Hoàng Nam 12C6     13 Lâm Tuyết Nhi 12C1  
14 Võ Hoàng Nam 12C3     14 Lý Tuyết Nhi 12C6  
15 Phạm Quốc Nam 12C1     15 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 12C4  
16 Chung Thanh Nam 12C2     16 Ngô Bích Nhiên 12C6  
17 Phạm Thị Bích Ngân 12C1     17 Lữ Hồng Nhiên 12C4  
18 Nguyễn Hồng Ngân 12C6     18 Lê Văn Nhớ 12C3  
19 Võ Kim Ngân 12C2     19 Võ Bích Như 12C6  
20 Trần Thanh Ngân 12C4     20 Nguyễn Kiều Như 12C3  
                 
Phòng 19       Phòng 20    
TT Họ  Tên Lớp G/C   TT Họ  Tên Lớp G/C
1 Phù Thị Thiên Như 12C4     1 Vũ Trần Vinh Quang 12C2  
2 Nguyễn Minh Nhựt 12C4     2 Đặng Nhựt Qui 12C5  
3 Lê Bảo Ninh 12C4     3 Trương Thị Kim Quyên 12C1  
4 Đỗ Thành Phát 12C5     4 Nguyễn Thị Quyên 12C1  
5 Nguyễn Tuấn Phát 12C1     5 Trần Diễm Quỳnh 12C1  
6 Huỳnh Lăm Phong 12C6     6 Trương Thúy Quỳnh 12C4  
7 Thạch Thái Phong 12C3     7 Nguyễn Hoàng Sang 12C4  
8 Vương Sĩ Phú 12C4     8 Phạm La Ty Sắc 12C1  
9 Nguyễn Trọng Phú 12C1     9 Đỗ Trọng Sinh 12C2  
10 Nguyễn Văn Phú 12C5     10 Chu Thế Tài 12C3  
11 Trương Hoàng Phúc 12C5     11 Lê Thị Tặng 12C3  
12 Nguyễn Phúc 12C6     12 Hồ Nhật Tân 12C2  
13 Trần Kim Phụng 12C4     13 Nguyễn Văn Tây 12C4  
14 Phạm Ngọc Phước 12C3     14 Trương Chí Thanh 12C4  
15 Huỳnh Trần Phước 12C1     15 Võ Duy Thanh 12C6  
16 Nguyễn Trần Thảo Phương 12C1     16 Lâm Trí Thanh 12C3  
17 Phạm Thế Phương 12C5     17 Phạm Thị Mai Thảo 12C2  
18 Phan Phạm Trọng Phương 12C2     18 Lê Thị Phương Thảo 12C2  
19 Huỳnh Như Phượng 12C6     19 Nguyễn Ngọc Thệ 12C2  
20 Trần Thị Phượng 12C1     20 Nguyễn Diễm Thi 12C5  
                 
Phòng 22       Phòng 23    
TT Họ  Tên Lớp G/C   TT Họ  Tên Lớp G/C
1 Hứa Mai Thi 12C5     1 Đỗ Văn Tiến 12C6  
2 Lê Hữu Thiện 12C5     2 Đoàn Hoàng Tín 12C4  
3 Lâm Ngọc Thiện 12C4     3 Bùi Trung Tín 12C2  
4 Trịnh Thị Thình 12C2     4 Lê Hữu Tình 12C5  
5 Đinh Hữu Thịnh 12C2     5 Trầm Văn Tình 12C6  
6 Phạm Thị Thoa 12C3     6 Huỳnh Phước Toàn 12C3  
7 Liều Ní Thuận 12C2     7 Hồ Tố Tố 12C5  
8 Bùi Thị Cẩm Thúy 12C3     8 Phạm Huyền Trang 12C4  
9 Nguyễn Ngọc Thúy 12C6     9 Lê Thị Thảo Trang 12C2  
10 Nguyễn Anh Thư 12C4     10 Huỳnh Bích Trâm 12C1  
11 Nguyễn Anh Thư 12C6     11 Đoàn Ngọc Trâm 12C3  
12 Phạm Anh Thư 12C2     12 Huỳnh Ngọc Trâm 12C5  
13 Trương Chí Thức 12C3     13 Kiều Huyền Trân 12C1  
14 Nguyễn Thị Diểm Thương 12C3     14 Mai Huyền Trân 12C4  
15 Trần Thị Hoàng Thương 12C3     15 Lâm Mỹ Trân 12C1  
16 Đỗ Cẩm Tiên 12C2     16 Võ Minh Trí 12C5  
17 Lê Cẩm Tiên 12C6     17 Bùi Trúc Trinh 12C5  
18 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 12C5     18 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 12C3  
19 Nguyễn Thị Việt Tiên 12C6     19 Tiêu Phú Trung 12C1  
20 Lâm Thị Bé Tiến 12C5     20 Quách Nhựt Trường 12C1  
                 
Phòng 24            
TT Họ  Tên Lớp G/C          
1 Hồ Văn Trường 12C5            
2 Lý Cẩm Tú 12C1            
3 Lữ Kim Tuyền 12C3            
4 Hồ Nguyễn Ánh Tuyết 12C4            
5 Trương Tô Kim Tứ 12C2            
6 Nguyễn Thị Duy Uyên 12C4            
7 Huỳnh Lâm Uyên 12C2            
8 Nguyễn Lê Đình Văn 12C1            
9 Nguyễn Thị Thanh Vân 12C1            
10 Lâm Nguyễn Khả Vi 12C6            
11 Ngô Thị Thúy Vi 12C6            
12 Trần Thị Thúy Vi 12C5            
13 Nguyễn Khánh Vương 12C5            
14 La Thị Hà Vy 12C5            
15 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 12C4            
16 Phạm Thị Thảo Vy 12C2            
17 Nguyễn Thúy Vy 12C4            
18 Lê Kim Xuyến 12C4            
19 Nguyễn Huỳnh Như Ý 12C6            
20 Trần Như Ý 12C3            

Tác giả bài viết: Thầy Vĩnh
Nguồn tin: Trường THPT Phan Ngọc Hiển
Từ khóa:

kiểm tra, tập trung

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thông báo

Đã có bằng tốt nghiệp chính thức THPT QG 2016, các em liên hệ với văn phòng nhà trường để nhận.

Thăm dò ý kiến

Em thích học môn nào nhất?

Môn Toán.

Môn Lý.

Môn Hóa.

Môn Sinh.

Môn Tiếng Anh.

Môn Văn.

Môn Sử.

Môn Địa.

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 11
  • Khách viếng thăm: 8
  • Thành viên online: 1
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 4490
  • Tháng hiện tại: 73477
  • Tổng lượt truy cập: 4967783

Học sinh giỏi vòng tỉnh

Hồ Nguyễn Ánh Tuyết - 11C1

- Giải ba: Lịch sử

Huỳnh Ngọc Trâm - 11C2

- Giải khuyến khích: Lịch sử

Huỳnh Trần Phước - 11C2

- Giải khuyến khích: Lịch sử

Sơn Hồng Nhi - 11C3

- Giải khuyến khích: Lịch sử

Phạm Thị Liên - 12D

- Giải khuyến khích: Văn

Lê Lâm Linh - 12E2

- Giải khuyến khích: Văn

Trần Quang Nhật - 11A2

- Giải ba: Tin học

Trầm Ngọc Mãi - 12D

- Giải nhì: Tiếng Anh

Trang Thu Uyên - 11A3

- Giải khuyến khích: Tiếng Anh

Liên kết website