Danh sách Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

ĐĂNG KÝ HỌC TỐT TUẦN 07

Chúc các lớp đạt tuần, ngày học tốt.

 

Bài kiểm tra 45 phút các môn, qua các năm

Bài kiểm tra 45 phút các môn, qua các năm

 

Phân công giáo viên coi kiểm tra tập trung tuần 7

Phân công giáo viên coi kiểm tra tập trung tuần 7

 

Kiểm tra tập trung tuần 7

Ngày tập trung kiểm tra: thứ 7, ngày 21/10/2017

 

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 06

Chúc mừng các lớp có thứ hạng cao trong thi đua tuần 06.

 

Kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh khối 12 THPT, năm học 2017 - 2018

Kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh khối 12 THPT, năm học 2017 - 2018

 

ĐĂNG KÝ HỌC TỐT TUẦN 06

Chúc các lớp đạt tuần, ngày học tốt.

 

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 05

Chúc mừng các lớp có thứ hạng cao trong thi đua tuần 05.

 

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 12

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 12

 

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 11

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 11

 

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 10

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 10

 

Kế hoạch tuần kiểm tra 15 phút và 45 phút, học kỳ I, năm học 2017 - 2018

Kế hoạch tuần kiểm tra 15 phút và 45 phút, học kỳ I, năm học 2017 - 2018

 

ĐĂNG KÝ HỌC TỐT TUẦN 05

Chúc các lớp đạt tuần, ngày học tốt.

 

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 04

Chúc mừng các lớp có thứ hạng cao trong thi đua tuần 04.

 

Danh sách học sinh dự thi HS giỏi vòng tỉnh lớp 12 THPT, năm học 2017 - 2018

Danh sách học sinh dự thi HS giỏi vòng tỉnh lớp 12 THPT, năm học 2017 - 2018

 
Trang web của nhà trường tạm dừng hoạt động để nâng cấp......

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 11

Đăng lúc: Thứ năm - 05/10/2017 23:12 - Người đăng bài viết: thayvinh
Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 11

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 11

Danh sách phòng kiểm tra tập trung khối 11
DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA TẬP TRUNG KHỐI 11
Phòng 03       Phòng 04    
TT Họ  Tên Lớp G/C   TT Họ  Tên Lớp G/C
1 Mã Diệu Ái 11A1     1 Trần Quốc Doanh 11A2  
2 Nguyễn Long Bình An 11A3     2 Đặng Tiến Dũng 11A3  
3 Lý Trường An 11A4     3 Trần Anh Duy 11A2  
4 Tạ Vĩnh An 11A1     4 Phan Bảo Duy 11A5  
5 Phạm Ngọc Lan Anh 11A1     5 Nguyễn Hoàng Duy 11A2  
6 Trần Minh Anh 11A1     6 Dư Huỳnh Duy 11A1  
7 Nguyễn Hoàng Ân 11A2     7 Phạm Minh Duy 11A3  
8 Nguyễn Hoàng Ân 11A3     8 Trương Thị Chúc Duyên 11A5  
9 Tạ Trọng Ân 11A5     9 Nguyễn Thị Mai Duyên 11A1  
10 Trần Gia Bảo 11A2     10 Huỳnh Mỹ Duyên 11A4  
11 Cao Vũ Bảo 11A3     11 Văn Thị Mỹ Duyên 11A5  
12 Võ Trần Vũ Bảo 11A2     12 Tạ Vũ Đang 11A2  
13 Trịnh Vũ Bằng 11A5     13 Đỗ Tấn Đạt 11A3  
14 Trần Thị Diểm Chân 11A3     14 Trần Văn Đạt 11A2  
15 Lê Thị Ngọc Cúc 11A2     15 Lê Hải Đăng 11A3  
16 Nguyễn Đức Cường 11A5     16 Nguyễn Minh Đăng 11A1  
17 Nguyễn Hùng Cường 11A5     17 Trần Hồng Điểm 11A4  
18 Trần Phú Cường 11A2     18 Võ Văn Điều 11A4  
19 Lý Công Danh 11A5     19 Nguyễn Thành Đông 11A4  
20 Ngô Kiều Diễm 11A4     20 Bùi Hoài Đức 11A3  
                 
Phòng 05       Phòng 06    
TT Họ  Tên Lớp G/C   TT Họ  Tên Lớp G/C
1 Trần Minh Đức 11A2     1 Trần Thị Huyền 11A1  
2 Nguyễn Việt Đức 11A4     2 Nguyễn Như Huỳnh 11A4  
3 Nguyễn Thị Thu Hà 11A3     3 Trần Thị Huỳnh 11A2  
4 Mai Thanh Hải 11A4     4 Nguyễn Minh Hưng 11A2  
5 Võ Thanh Hải 11A5     5 Nguyễn Thị Mai Hương 11A1  
6 Vũ Ngọc Hảo 11A4     6 Trương Minh Kha 11A1  
7 Nguyễn Gia Hân 11A4     7 Nguyễn Cao Minh Khả 11A5  
8 Nguyễn Minh Hậu 11A4     8 Tạ Lý Trường Khả 11A1  
9 Trần Sông Hậu 11A5     9 Ngô Chí Khang 11A1  
10 Ngô Trung Hậu 11A3     10 Phạm Duy Khang 11A5  
11 Tô Xuân Hậu 11A5     11 Mai Mạnh Khang 11A3  
12 Phạm Đình Hiệp 11A3     12 Bùi Phúc Khang 11A5  
13 Cao Trung Hiếu 11A1     13 Lâm Vĩ Khang 11A5  
14 Nguyễn Trần Ái Hòa 11A2     14 Võ Quốc Khánh 11A4  
15 Nguyễn Vũ Đức Hoài 11A2     15 Đặng Văn Khánh 11A1  
16 Quách Khải Hoàng 11A3     16 Nguyễn Trần Khiêm 11A5  
17 Nguyễn Võ Thái Học 11A1     17 Huỳnh Trọng Khoa 11A2  
18 Võ Gia Huy 11A2     18 Trần Vũ Kiệt 11A1  
19 Nguyễn Nhật Huy 11A4     19 Diệp Mộng Kiều 11A1  
20 Đặng Quang Huy 11A1     20 Lê Thị Mộng Kiều 11A5  
Phòng 07       Phòng 08    
TT Họ  Tên Lớp G/C   TT Họ  Tên Lớp G/C
1 Trần Thiên Kim 11A2     1 Đỗ Ngọc My 11A3  
2 Trần Vũ Kỳ 11A3     2 Nguyễn Thảo My 11A3  
3 Trần Thị Ngọc Lên 11A5     3 Nguyễn Kiều Mỵ 11A2  
4 Phạm Thị Thúy Liễu 11A3     4 Lê Kim Ngân 11A2  
5 Cao Trần Liễu 11A2     5 Quách Thị Kim Ngân 11A4  
6 Nguyễn Gia Lil 11A1     6 Thái Thị Kim Ngân 11A1  
7 Huỳnh Lâm Linh 11A1     7 Hồ Thanh Ngân 11A5  
8 Tô Mỹ Linh 11A4     8 Trần Mạnh Nghĩa 11A4  
9 Trần Nhựt Linh 11A3     9 Trương Thanh Nghĩa 11A3  
10 Trần Thị Yên Linh 11A4     10 Trần Trọng Nghĩa 11A2  
11 Nguyễn Yến Linh 11A2     11 Bạch Thị Ngoan 11A5  
12 Nguyễn Thị Yến Linh 11A1     12 Ngô Ánh Ngọc 11A4  
13 Tăng Phú Lịnh 11A2     13 Lê Xuân Ngọc 11A1  
14 Châu Phước Lộc 11A5     14 Lê Nguyễn Thành Nguyên 11A1  
15 Du Lũy 11A4     15 Cao Ý Nguyện 11A5  
16 Phạm Thị Xuân Mai 11A5     16 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 11A1  
17 Châu Minh Mẫn 11A3     17 Cao Hoàng Nhân 11A1  
18 Nguyễn Cao Trường Minh 11A1     18 Quách Thị Thanh Nhân 11A2  
19 Trần Diễm My 11A4     19 Trần Viết Thành Nhân 11A2  
20 Lê Trần Hằng My 11A3     20 Nguyễn Trung Nhân 11A1  
                 
Phòng 09       Phòng 10    
TT Họ  Tên Lớp G/C   TT Họ  Tên Lớp G/C
1 Phạm Dương Duy Nhật 11A5     1 Trương Vĩnh Phước 11A2  
2 Tạ Khả Nhi 11A3     2 Nguyễn Duy Phương 11A4  
3 Huỳnh Phương Nhi 11A4     3 Cao Đình Quý 11A4  
4 Văn Thảo Nhi 11A4     4 Nguyễn Văn Kim Quyên 11A5  
5 Lâm Yến Nhi 11A2     5 Võ Mỹ Quyên 11A1  
6 Lê Hoài Như 11A2     6 Nguyễn Thị Thảo Quyên 11A4  
7 Ngô Huỳnh Như 11A5     7 Trần Thảo Quyên 11A2  
8 Nguyễn Kim Như 11A5     8 Nguyễn Thúy Quyên 11A3  
9 Trịnh Mai Như 11A1     9 Cao Như Quỳnh 11A1  
10 Phan Thảo Như 11A4     10 Huỳnh Như Quỳnh 11A2  
11 Nguyễn Tố Như 11A3     11 Nguyễn Thị Như Quỳnh 11A5  
12 Tiêu Minh Nhựt 11A1     12 Lê Trúc Quỳnh 11A2  
13 Nguyễn Quốc Nhựt 11A1     13 Phạm Hoài Sang 11A3  
14 Trần Ngọc Phát 11A2     14 Trần Danh Anh Sơn 11A3  
15 Đặng Nhựt Phi 11A3     15 Ngô Sâm Sum 11A4  
16 Lê Minh Phú 11A2     16 Phan Tấn Tài 11A1  
17 Quách Ngọc Phúc 11A4     17 Trần Chí Tâm 11A4  
18 Phạm Thị Phúc 11A3     18 Dương Duy Tân 11A3  
19 Phạm Viết Phúc 11A2     19 Trần Văn Tấn 11A5  
20 Tạ Vỉnh Phúc 11A4     20 Nguyễn Minh Thái 11A4  
                 
Phòng 11       Phòng 12    
TT Họ  Tên Lớp G/C   TT Họ  Tên Lớp G/C
1 Phan Duy Thanh 11A5     1 Trần Lê Ngọc Thư 11A2  
2 Trầm Hiệp Thành 11A5     2 Võ Hoài Thương 11A4  
3 Lý Trần Thạnh 11A3     3 Nguyễn Thị Thy 11A3  
4 Lê Hoàng Thảo 11A5     4 Mai Lê Kim Tiền 11A1  
5 Phạm Ngọc Thảo 11A3     5 Nguyễn Minh Tiến 11A4  
6 Trần Như Thảo 11A3     6 Phạm Hà Trọng Tín 11A5  
7 Nguyễn Thị Thạch Thảo 11A4     7 Phan Phương Tính 11A1  
8 Nguyễn Thu Thảo 11A2     8 Du Ton 11A5  
9 Nguyễn Thu Thảo 11A3     9 Nguyễn Thị Trang 11A5  
10 Cao Anh Thi 11A1     10 Nguyễn Quốc Trạng 11A2  
11 Phan Văn Thi 11A2     11 Nguyễn Ngọc Trâm 11A4  
12 Ngô Minh Thông 11A5     12 Nguyễn Ngọc Trân 11A2  
13 Cao Minh Thuận 11A1     13 Thái Ngọc Trân 11A3  
14 Huỳnh Đan Thùy 11A1     14 Võ Ngọc Trân 11A1  
15 Ngô Thanh Thủy 11A5     15 Mai Nguyễn Nhã Trân 11A4  
16 Cao Nguyễn Anh Thư 11A3     16 Nguyễn Trung Trí 11A1  
17 Hà Huệ Thư 11A3     17 Lâm Quang Triều 11A3  
18 Lê Huệ Thư 11A1     18 Phạm Chí Trọng 11A2  
19 Lê Minh Thư 11A5     19 Nguyễn Hiếu Trọng 11A3  
20 Phạm Minh Thư 11A2     20 Lâm Nhã Trúc 11A5  
                 
Phòng 13       Phòng 14    
TT Họ  Tên Lớp G/C   TT Họ  Tên Lớp G/C
1 Phạm Thảo Trúc 11A1     1 Lâm Diệu An 11C2  
2 Nguyễn Thành Trung 11A5     2 Diệp Hoàng An 11C2  
3 Trương Nhật Trường 11A4     3 Lê Thúy An 11C3  
4 Nguyễn Thị Mỹ Tú 11A4     4 Nguyễn Thị Lan Anh 11C4  
5 Trần Quốc Tuấn 11A4     5 Trần Lâm Anh 11C6  
6 Trần Xuân Tùng 11A1     6 Nguyễn Loan Anh 11C1  
7 Lê Ngọc Bích Tuyền 11A5     7 Lê Hồ Ngân Anh 11C3  
8 Lê Thành Tự 11A3     8 Ngô Nhật Anh 11C4  
9 Lê Hồng Tươi 11A5     9 Huỳnh Như Anh 11C2  
10 Huỳnh Khánh Tường 11A4     10 Trần Tiến Anh 11C2  
11 Tạ Quốc Văn 11A5     11 Điệp Quốc Toản Anh 11C7  
12 Tăng Trọng Văn 11A4     12 Đặng Tuyết Anh 11C1  
13 Nguyễn Thúy Vi 11A2     13 Ngô Việt Anh 11C7  
14 Tô Thị Tường Vi 11A3     14 Lê Thị Hoàng Ánh 11C5  
15 Huỳnh Yến Vi 11A3     15 Lê Hoài Bảo 11C2  
16 Tăng Trọng Võ 11A1     16 Nguyễn Văn Bảo 11C6  
17 Đặng Lâm Thảo Vy 11A3     17 Lê Như Băng 11C2  
18 Tô Trường Xanh 11A2     18 Lê Tuyết Băng 11C2  
19 Nguyễn Như Ý 11A5     19 Lý Thúy Bi 11C4  
20 Trần Hải Yến 11A3     20 Nguyễn Thị Bích 11C4  
21 Trương Hải Yến 11A5            
Phòng 15       Phòng 16    
TT Họ  Tên Lớp G/C   TT Họ  Tên Lớp G/C
1 Phạm Huy Bình 11C4     1 La Thị Thùy Dương 11C2  
2 Dương Kim Ca 11C4     2 Nguyễn Thị Thùy Dương 11C7  
3 Lâm Mỹ Chi 11C5     3 Trương Trí Đại 11C3  
4 Phạm Thị Chọn 11C4     4 Tống Thị Trúc Đào 11C7  
5 Nguyễn Chí Công 11C7     5 Nguyễn Hải Đăng 11C7  
6 Nguyễn Xuân Cư 11C4     6 Nguyễn Thành Đặng 11C5  
7 Kiều Phú Cường 11C2     7 Đỗ Văn Đoàn 11C1  
8 Nguyễn Công Danh 11C4     8 Nguyễn Lê Hoàng Gia 11C7  
9 Huỳnh Thanh Danh 11C6     9 Nguyễn Thị Cẩm Giang 11C3  
10 Lê Hồng Diễm 11C6     10 Nguyễn Dân Giàu 11C1  
11 Nguyễn Kiều Diễm 11C6     11 Võ Duy Hào 11C2  
12 Huỳnh Ngọc Diễm 11C3     12 Dương Nhật Hào 11C1  
13 Trần Anh Duy 11C2     13 Phạm Thúy Hằng 11C2  
14 Phạm Khánh Duy 11C2     14 Nguyễn Diệu Hân 11C4  
15 Lê Trần Nhựt Duy 11C7     15 Đỗ Gia Hân 11C1  
16 Trần Thanh Duy 11C7     16 Nguyễn Ngọc Hân 11C1  
17 Lê Thị Thúy Duy 11C2     17 Nguyễn Thị Thúy Hiền 11C3  
18 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 11C5     18 Đỗ Anh Huy 11C4  
19 Trần Thảo Duyên 11C4     19 Phạm Hồng Huy 11C3  
20 Nguyễn Văn Dự 11C5     20 Huỳnh Quang Huy 11C5  
                 
Phòng 17       Phòng 18    
TT Họ  Tên Lớp G/C   TT Họ  Tên Lớp G/C
1 Dương Mỹ Huyền 11C5     1 Hồ Chí Linh 11C1  
2 Trần Mỹ Huyền 11C3     2 Lê Chí Linh 11C5  
3 Nguyễn Ngọc Huyền 11C3     3 Hồng Diệu Linh 11C7  
4 Nguyễn Trang Huyền 11C1     4 Vũ Hoài Linh 11C6  
5 Trầm Thị Bé Huỳnh 11C4     5 Nguyễn Thị Mỹ Linh 11C1  
6 Nguyễn Như Huỳnh 11C3     6 Nguyễn Nhật Linh 11C6  
7 Trần Thị Trúc Huỳnh 11C6     7 Phạm Yến Linh 11C2  
8 Đoàn Quốc Hưng 11C2     8 Trần Yến Linh 11C5  
9 Thái Thị Cẩm Hương 11C7     9 Ngô Hoàng Long 11C5  
10 Tạ Hoàng Kha 11C2     10 Phạm Phi Long 11C4  
11 Võ Trần Nhựt Kha 11C1     11 Lâm Hoàng Lợi 11C2  
12 Trần Nguyễn Tuyết Kha 11C4     12 Lữ Thanh Luân 11C4  
13 Nguyễn Quốc Khánh 11C7     13 Trương Trọng Luật 11C7  
14 Trương Việt Khánh 11C6     14 Trương Đỗ Cẩm Ly 11C5  
15 Nguyễn Duy Khắc 11C7     15 Hà Trúc Ly 11C5  
16 Trương Đăng Khoa 11C4     16 Phạm Huỳnh Mai 11C3  
17 Trương Minh Khỏe 11C3     17 Tô Ngọc Mai 11C3  
18 Mai Trung Kiên 11C3     18 Phạm Thị Như Mai 11C6  
19 Huỳnh Tấn Kiệt 11C1     19 Nguyễn Tuyết Mai 11C7  
20 Phạm Tuấn Kiệt 11C7     20 Lâm Xuân Mai 11C1  
                 
Phòng 19       Phòng 20    
TT Họ  Tên Lớp G/C   TT Họ  Tên Lớp G/C
1 Lê Ngọc Gia Mẫn 11C1     1 Quách Trung Nghĩa 11C6  
2 Võ Phương Mi 11C1     2 Huỳnh Văn Ngò 11C2  
3 Huỳnh Chiêu Minh 11C2     3 Nguyễn Thị Bích Ngọc 11C3  
4 Võ Hồng Nhật Minh 11C4     4 Trịnh Chí Nguyên 11C3  
5 Lê Nhật Minh 11C3     5 Phan Nguyễn Thái Nguyên 11C5  
6 Vũ Thị Quỳnh Mơ 11C7     6 Đặng Thảo Nguyên 11C3  
7 Phan Thị Kiều My 11C6     7 Quách Thảo Nguyên 11C6  
8 Lý Thị Trà My 11C7     8 Tạ Thảo Nguyên 11C1  
9 Đặng Tú My 11C2     9 Nguyễn Trung Nguyên 11C7  
10 Đoàn Tú My 11C1     10 Võ Trung Nguyên 11C2  
11 Trần Ngọc Mỹ 11C7     11 Lê Chí Nguyện 11C1  
12 Phan Phương Nam 11C1     12 Nguyễn Hoài Nhân 11C3  
13 Lý Chí Nghi 11C6     13 Quách Mỹ Nhân 11C5  
14 Lý Mộng Nghi 11C5     14 Nguyễn Trung Nhân 11C1  
15 Lý Phụng Nghi 11C4     15 Trương Thị Bé Nhi 11C1  
16 Phạm Tuyết Nghi 11C5     16 Lê Mai Nhi 11C2  
17 Nguyễn Hoàng Nghị 11C3     17 Trần Ngọc Nhi 11C4  
18 Tạ Hoàng Nghĩa 11C4     18 Lê Thị Yến Nhi 11C7  
19 Trương Huỳnh Nghĩa 11C5     19 Lục Cẩm Nhiên 11C1  
20 Trần Minh Nghĩa 11C7     20 Nguyễn Mỹ Nhiên 11C7  
                 
Phòng 22       Phòng 23    
TT Họ  Tên Lớp G/C   TT Họ  Tên Lớp G/C
1 Nguyễn Thanh Nhiều 11C3     1 Nguyễn Ngọc Phước 11C1  
2 Huỳnh Cẩm Nhung 11C3     2 Nguyễn Diễm Phương 11C4  
3 Nguyễn Thị Châu Như 11C6     3 Nguyễn Duy Phương 11C5  
4 Nguyễn Huỳnh Như 11C6     4 Đoái Trúc Phương 11C3  
5 Huỳnh Ngọc Như 11C4     5 Nguyễn Trúc Phương 11C5  
6 Lê Ngọc Như 11C2     6 Vủ Phương 11C7  
7 Huỳnh Thái Như 11C1     7 Nguyễn Thị Bích Phượng 11C7  
8 Nguyễn Thảo Như 11C7     8 Dương Minh Quang 11C5  
9 Thái Thúy Như 11C5     9 Nguyễn Minh Quí 11C7  
10 Nguyễn Tố Như 11C3     10 Phạm Huỳnh Thiên Quý 11C4  
11 Trần Tuyết Như 11C4     11 Phạm Lệ Quyên 11C2  
12 Thái Thị Yến Như 11C1     12 Nguyễn Thị Quyên 11C6  
13 Ô Kim Ni 11C3     13 Phan Diễm Quỳnh 11C4  
14 Huỳnh Văn Non 11C4     14 Thái Thị Ngọc Quỳnh 11C4  
15 Trần Thái Phát 11C6     15 Ngô Như Quỳnh 11C6  
16 Nguyễn Thị Hồng Phấn 11C4     16 Nguyễn Như Quỳnh 11C5  
17 Thái Phong 11C3     17 Nguyễn Thị Như Quỳnh 11C7  
18 Thạch Tuấn Phong 11C5     18 Phạm Trúc Quỳnh 11C6  
19 Nguyễn Thanh Phú 11C3     19 Đặng Thị Nguyệt San 11C5  
20 Phạm Hữu Phước 11C7     20 Nguyễn Tuyết Sang 11C2  
                 
Phòng 24       Phòng 25    
TT Họ  Tên Lớp G/C   TT Họ  Tên Lớp G/C
1 Nguyễn Hồng Sen 11C4     1 Võ Phúc Thịnh 11C1  
2 Nguyễn Quốc Sử 11C6     2 Lê Minh Thuận 11C4  
3 Trần Nguyễn Ngọc Sương 11C3     3 Nguyễn Minh Thuận 11C1  
4 Huỳnh Anh Tài 11C2     4 Nguyễn Kiều Thúy 11C4  
5 Mã Tấn Tài 11C5     5 Lê Anh Thư 11C1  
6 Nguyễn Vũ Đức Trung Tài 11C6     6 Nguyễn Thị Anh Thư 11C5  
7 Nguyễn Viết Tài 11C6     7 Võ Anh Thư 11C2  
8 Trần Chí Tâm 11C6     8 Đoàn Minh Thư 11C2  
9 Châu Nhật Tâm 11C5     9 Trần Nhã Thư 11C6  
10 Đặng Quốc Thái 11C6     10 Đoái Công Thức 11C1  
11 Trần Quốc Thái 11C3     11 Diệp Cẩm Thương 11C7  
12 Nguyễn Hoàng Thanh 11C2     12 Phan Nguyễn Phương Thy 11C2  
13 Nguyễn Thị Thu Thảo 11C6     13 Châu Cẩm Tiên 11C7  
14 Phan Hồng Thắm 11C1     14 Phan Minh Tiền 11C6  
15 Phan Quốc Thắng 11C1     15 Phạm Thanh Tiền 11C7  
16 Phan Văn Thắng 11C4     16 Trần Quốc Tiến 11C3  
17 Huỳnh Phượng Thi 11C4     17 Nguyễn Hoài Tính 11C1  
18 Võ Chí Thiện 11C5     18 Nguyễn Trung Tính 11C3  
19 Nguyễn Đắc Thiện 11C2     19 Tiêu Minh Tới 11C5  
20 Nguyễn Đức Thịnh 11C1     20 Ngô Hồng Trang 11C1  
                 
Phòng 26       Phòng 27    
TT Họ  Tên Lớp G/C   TT Họ  Tên Lớp G/C
1 Võ Ngọc Trang 11C5     1 Phương Trúc 11C4  
2 Ngô Thùy Trang 11C1     2 Trịnh Minh Trung 11C5  
3 Đoàn Huyền Trâm 11C1     3 Phạm Phúc Trường 11C2  
4 Huỳnh Ngọc Trâm 11C6     4 Nguyễn Thị Cẩm Tú 11C5  
5 Nguyễn Ngọc Trâm 11C2     5 Đinh Thanh Tú 11C4  
6 Nguyễn Ngọc Trâm 11C5     6 Ngô Quí Tuấn 11C1  
7 Lâm Bảo Trân 11C2     7 Châu Chí Tùng 11C3  
8 Lê Bảo Trân 11C4     8 Nguyễn Thanh Tùng 11C2  
9 Nguyễn Bão Trân 11C1     9 Lê Phương Tuyền 11C2  
10 Lê Huyền Trân 11C5     10 Thạch Thị Ngọc Tuyết 11C6  
11 Nguyễn Huyền Trân 11C6     11 La Thiên Tứ 11C5  
12 Dương Thị Huyền Trân 11C2     12 Mã Hoàng Tỷ 11C3  
13 Nguyễn Ngọc Trân 11C5     13 Trịnh Nguyễn Trung Uyên 11C3  
14 Lê Hồng Quế Trân 11C6     14 Kim Thị Cẩm Vân 11C3  
15 Nguyễn Thị Quyền Trân 11C7     15 Thái Thúy Vi 11C2  
16 Vương Quốc Trí 11C6     16 Phan Thị Tường Vi 11C6  
17 Trần Tú Trinh 11C3     17 Nguyễn Triệu Vĩ 11C3  
18 Nguyễn Tuyết Trinh 11C7     18 Bao Công Viên 11C7  
19 Phan Ngọc Trọng 11C3     19 Trần Anh Vũ 11C4  
20 Đặng Quốc Trọng 11C7     20 Hồng Hiền Vy 11C7  
                 
Phòng 28            
TT Họ  Tên Lớp G/C          
1 Trương Lê Vy 11C3            
2 Hồng Trương Tuệ Vy 11C4            
3 Đoàn Tuyết Vy 11C6            
4 Trịnh Nguyễn Tường Vy 11C1            
5 Lý Trần Tường Vy 11C5            
6 Trương Tiểu Xuyên 11C6            
7 Nguyễn Lê Như Y 11C4            
8 Lê Như Ý 11C4            
9 Hồ Tô Ngọc Như Ý 11C3            
10 Nguyễn Như Ý 11C5            
11 Nguyễn Phạm Như Ý 11C2            
12 Thái Như Ý 11C6            
13 Lê Thị Như Ý 11C7            
14 Tô Như Ý 11C1            
15 Nguyễn Thị Kiều Yến 11C7            
16 Nguyễn Kim Yến 11C2            
17 Ngô Thị Yến 11C6            
18                
19                
20                

Tác giả bài viết: Thầy Vĩnh
Nguồn tin: Trường THPT Phan Ngọc Hiển
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thông báo

Đã có bằng tốt nghiệp chính thức THPT QG 2016, các em liên hệ với văn phòng nhà trường để nhận.

Thăm dò ý kiến

Em thích học môn nào nhất?

Môn Toán.

Môn Lý.

Môn Hóa.

Môn Sinh.

Môn Tiếng Anh.

Môn Văn.

Môn Sử.

Môn Địa.

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 21
  • Khách viếng thăm: 18
  • Thành viên online: 1
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 4490
  • Tháng hiện tại: 73490
  • Tổng lượt truy cập: 4967796

Học sinh giỏi vòng tỉnh

Hồ Nguyễn Ánh Tuyết - 11C1

- Giải ba: Lịch sử

Huỳnh Ngọc Trâm - 11C2

- Giải khuyến khích: Lịch sử

Huỳnh Trần Phước - 11C2

- Giải khuyến khích: Lịch sử

Sơn Hồng Nhi - 11C3

- Giải khuyến khích: Lịch sử

Phạm Thị Liên - 12D

- Giải khuyến khích: Văn

Lê Lâm Linh - 12E2

- Giải khuyến khích: Văn

Trần Quang Nhật - 11A2

- Giải ba: Tin học

Trầm Ngọc Mãi - 12D

- Giải nhì: Tiếng Anh

Trang Thu Uyên - 11A3

- Giải khuyến khích: Tiếng Anh

Liên kết website